ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2016
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
The Retrospective Evaluation Of Carotid Endarterectomy Operations
Murat Aksun, Serkan Yazman, Nagihan Karahan, Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Çiftçi, Filiz Özkan, Işık Yasemin, Nurcan Arslan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2016.093  Sayfalar 93 - 98 (2229 kere görüntülendi)

2.
On-pump açık kalp cerrahisinde priming solusyonu olarak kullanılan kolloidler ve kristaloidlerin sıvı dengesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması.
Comparison of the effects of colloid and crystalloid priming solutions on the fluid balance in on-pump open heart surgery.
Tülay Hoşten, Neşe Türkyılmaz, Sevim Cesur, Ahmet Arıkan, Hasan Bayram, Önder Topbaş, Mine Solak
doi: 10.5222/GKDAD.2016.099  Sayfalar 99 - 104 (1771 kere görüntülendi)

3.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarında İş Stresi
Occupational Stress of Health Personnel Who Work At the Intensive Care Department
Onur Yarar, Recayi Madaslı
doi: 10.5222/GKDAD.2016.105  Sayfalar 105 - 110 (1359 kere görüntülendi)

4.
Kardiyak Cerrrahide Karbondioksit İnsuflasyonu Uygulaması ve Sonuçlarımız
Carbondioxide Insufflation and Outcomes in Cardiac Surgery
Muharrem Koçyiğit, Ahmet Ümit Güllü, Özgen Ilgaz Koçyiğit, Şahin Şenay, Elif Akpek, Cem Alhan
doi: 10.5222/GKDAD.2016.111  Sayfalar 111 - 115 (1422 kere görüntülendi)

5.
Patent duktus arteriosus ligasyonu yapılan prematüre infantlarda anestezi sonuçlarımız
Our anesthetic results in preterm infants undergoing patent ductus arteriosus ligation
Zeliha Alıcıkuş, Filiz İzgi Coşgun, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zafer Gökkaya, Yasemin Altuntaş, Ali Rıza Karacı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.116  Sayfalar 116 - 120 (1562 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
İntraoperatif TEE ile tespit edilen sağ atriyal trombüs nedeniyle sol ventrikül destek cihazı yerine ECMO implantasyonu yapılması
ECMO implementation instead of left ventricular assist device because of right atrial thrombus detected by Intraoperative transesophageal echocardiography
Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Deniz Cevirme, Servet İzci
doi: 10.5222/GKDAD.2016.121  Sayfalar 121 - 124 (1072 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
7.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125  Sayfalar 125 - 127 (6368 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Sturge-Weber Sendromlu Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi; Havayolu Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım
Anaesthetic Management of A Patient with Sturge-Weber Syndrome; Different Approach to Airway Management
Sedat Akbaş, Ahmet Selim Özkan, Nihat Polat, Mustafa Kadıoğlu, Mahmut Durmuş
doi: 10.5222/GKDAD.2016.128  Sayfalar 128 - 130 (1338 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale