ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Sturge-Weber Sendromlu Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi; Havayolu Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 128-130 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.128

Sturge-Weber Sendromlu Pediyatrik Hastada Anestezi Yönetimi; Havayolu Yönetiminde Farklı Bir Yaklaşım

Sedat Akbaş1, Ahmet Selim Özkan1, Nihat Polat2, Mustafa Kadıoğlu1, Mahmut Durmuş1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Malatya Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Sturge-Weber Sendromu (SWS); deri, beyin ve göz ile ilgili lezyonlarla sonuçlanan, ensefalotrigeminal anjiomatozis ve konjenital deri anjiomları ile karakterize nadir görülen bir sendromdur. SWS’li hastaların hava yollarında sıkça anjiomlar görülmesinden dolayı maske ile ventilasyonda, laringoskopi ve entübasyonda çok dikkatli olunmalıdır. Zor havayolu yönetimi için alternatif havayolu gereçleri hazır bulundurulmalıdır. Bu olguda, glokom nedeniyle göz cerrahisi planlanan SWS’li pediatrik hastada anestezi yönetimi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sturge-Weber Sendromu, genel anestezi, havayolu yönetimi

Anaesthetic Management of A Patient with Sturge-Weber Syndrome; Different Approach to Airway Management

Sedat Akbaş1, Ahmet Selim Özkan1, Nihat Polat2, Mustafa Kadıoğlu1, Mahmut Durmuş1
1Inonu University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya, Turkey
2Inonu University Medical Faculty, Department of Ophthalmology, Malatya, Turkey

Sturge-Weber Syndrome (SWS) is a rare syndrome characterized by congenital skin angiomas and ensefalotrigeminal angiomatosis that resulting in lesions on skin, brain and eyes. Laryngoscopy and intubation should be performed carefully with ventilation by facemask because of patients with SWS have angiomas in the airway. Alternative airway devices should be ready for difficult airway management. In this case, anesthesia management was presented in pediatric patient with SWS planned eye surgery for glaucoma.

Keywords: Sturge-Weber Syndrome, general anesthesia, airway management

Sedat Akbaş, Ahmet Selim Özkan, Nihat Polat, Mustafa Kadıoğlu, Mahmut Durmuş. Anaesthetic Management of A Patient with Sturge-Weber Syndrome; Different Approach to Airway Management. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(3): 128-130

Sorumlu Yazar: Sedat Akbaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale