ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (402 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (483 kere görüntülendi)

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XI (398 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
4.
Epidural Morfin ve Paravertebral Kateter Uygulamasının Torakotomi Sonrası Ağrıda Etkinliği
Efficacy of Epidural Morphine and Paravertebral Catheter in Post Thoracotomy Pain
Abdulkerim Bayülgen, Mustafa Azizoğlu, Sungur Selim Sinan, Erhan Ayan, Davud Yapıcı, Mehmet Oğuz Köksel
doi: 10.5222/GKDAD.2020.46362  Sayfalar 55 - 61 (735 kere görüntülendi)

5.
Fibrilasyon veya Kardiyopleji Metoduyla KABG Operasyonu Yapılan Hastalarda Miyokardiyal Metabolizma ve Apopitozisin Karşılaştırılması
Comparison of Myocardial Metabolism and Apoptosis in Patients Undergoing CABG Operation Performed Either with Fibrillation or Cardioplegia Method
Hija Yazicioglu, Ali Ihsan Parlar, Sevil Tokat, Büşra Tezcan, Ahmet Tulga Ulus
doi: 10.5222/GKDAD.2020.06977  Sayfalar 62 - 70 (639 kere görüntülendi)

6.
Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Atriyal Fibrilasyon: Risk Faktörleri
Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Surgery: Risk Factors
Oya Karakaş, Nurgül Yurtseven, Dilek Savaskan
doi: 10.5222/GKDAD.2020.41033  Sayfalar 71 - 79 (1191 kere görüntülendi)

7.
Koroner Arter Cerrahisinde Yoğun Bakımda Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting Intensive Care Unit Stay in Coronary Artery Surgery
Songül Kocabaş Güler, Nurgul Yurtseven, İpek Yakın Düzyol
doi: 10.5222/GKDAD.2020.34635  Sayfalar 80 - 84 (848 kere görüntülendi)

8.
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnternal Karotis Arter Darlığı Olan ve Olmayanların Near İnfrared Spectroscopy ile rSO2 Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Regional Cerebral Oxygen Saturation Values by Using Near-Infrared Spectroscopy in Patients who Underwent Coronary Artery Bypass Graft with and Without Internal Carotid Artery Stenosis
Hale Kefeli Çelik, Zahide Doğanay, Atilla Kanca
doi: 10.5222/GKDAD.2020.94824  Sayfalar 85 - 94 (653 kere görüntülendi)

9.
Santral Venöz Kateterizasyon Yapılan Hastalarda Kateter Yerleştirme Lokalizasyonu Tercihi Ve Kateter Malpozisyonlarının Retrospektif İncelenmesi.
Retrospective Investigation Of Anatomical Localization Preference And Catheter Malposition In Patients With Central Venous Catheterization
Harun Özmen, Bahar Aydınlı, Uğur Serkan Çitilcioğlu, Alptuğ Özen, Kamuran Tekin
doi: 10.5222/GKDAD.2020.30301  Sayfalar 95 - 101 (1030 kere görüntülendi)

10.
Torakotomi ile Redo Triküspit Replasmanında Bilateral Erektör Spina Düzlem Bloğu
Bilateral Erector Spinae Plane Block for Redo Tricuspid Valve Replacement with Thoracotomy
Behiç Girgin, Halil İslamoğlu, Aslı Z. Demir
doi: 10.5222/GKDAD.2020.42275  Sayfalar 102 - 105 (613 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Zor Entübasyon Olgusunda Hava Yolu Ekstübasyon Kateterinin Yol Açtığı Pnömotoraks
Pneumothorax Caused by Airway Extubation Catheter in a Difficult Intubation Case
Kezban Aydan Okuyucu, Emine Yurt, Mehmet Yılmaz, Ayşe Adin Selçuk, Kemal Tolga Saraçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.72621  Sayfalar 106 - 110 (1175 kere görüntülendi)

12.
Refrafter Hipotansiyonu olan Kalp Transplantasyon Alıcılarında Terlipresin Kardiyopulmoner Baypastan Ayrılmayı Kolaylaştırır ve Kan Basıncını Artırır: Olgu Serisi
Terlipressin Increases Blood Pressure and Facilitates Weaning from Cardiopulmonary Bypass in Heart Transplant Recipients with Refractory Hypotension: Case Series
Aynur Camkıran Fırat, Nukhet Akovalı, Duygu Taşkın, Atila Sezgin, Pinar Zeyneloglu
doi: 10.5222/GKDAD.2020.08760  Sayfalar 111 - 112 (608 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
13.
Bir Üniversite Hastanesinde Peroperatif Kan Transfüzyon Uygulamalarını Etkileyen Faktörler(Editöre Mektup)
Factors Affecting Perioperative Blood Transfusion Applications in a University Hospital (Letter to Editor)
Seher İrem Kıran, Fevzi Toraman
doi: 10.5222/GKDAD.2020.25483  Sayfalar 113 - 114 (586 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale