ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Zor Entübasyon Olgusunda Hava Yolu Ekstübasyon Kateterinin Yol Açtığı Pnömotoraks [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 106-110 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.72621

Zor Entübasyon Olgusunda Hava Yolu Ekstübasyon Kateterinin Yol Açtığı Pnömotoraks

Kezban Aydan Okuyucu1, Emine Yurt1, Mehmet Yılmaz1, Ayşe Adin Selçuk2, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Sbü Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Sbü Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Kocaeli

Beklenen zor entubasyon olgularında uyanık fiberoptik entübasyon ve tüp değiştirici kateter kullanılmaktadır. Bu uygulamalar hayat kurtarıcı olmasının yanında bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu olguda retromolar kitleye bağlı ağız açıklığı 0.2 mm olan hastaya, biyopsi amaçlı uyanık nazal fiberoptik entubasyon yapıldı. Ekstubasyonda tüp değiştirici kateter kulanıldı. Ekstubasyon sonrası Pnömotoraks gözlendi. Bu olguda nazal uyanık fiberoptik entübasyon, tüp değiştirici kateterle yapılan ekstubasyon ve sonrasında gelişen pnömotoraks ile ilgili deneyimimizi sunduk.

Anahtar Kelimeler: Uyanık Fiberoptik Nazotrakeal Entubasyon, Tüp değiştirici kateter, Pnömotoraks, zor havayolu

Pneumothorax Caused by Airway Extubation Catheter in a Difficult Intubation Case

Kezban Aydan Okuyucu1, Emine Yurt1, Mehmet Yılmaz1, Ayşe Adin Selçuk2, Kemal Tolga Saraçoğlu1
1Sbü Kocaeli Derince Education And Research Hospital Department Of Anesthesia And Reanimation, Kocaeli
2Sbü Kocaeli Derince Education And Research Hospital Department Of Kbb, Kocaeli

In the expected difficult intubation, Awake Fiber–Optic Nasotracheal Intubation and tube-changing catheter are used. These practices can be life-saving as well as cause some complications. In this case report, a patient with a mouth opening of 0.2 mm due to retromolar mass was subjected to Awake Fiber–Optic Nasotracheal Intubation for biopsy. A tube changer catheter was used on the extubation. Pneumothorax was observed after extubation. In this case, we present our experience with Awake Fiber–Optic Nasotracheal Intubation, extubation with airway exchange catheter and developing pneumothorax.

Keywords: Awake Fiber–Optic Nasotracheal Intubation, Airway Exchange Catheter, Pneumothorax, difficult airway

Kezban Aydan Okuyucu, Emine Yurt, Mehmet Yılmaz, Ayşe Adin Selçuk, Kemal Tolga Saraçoğlu. Pneumothorax Caused by Airway Extubation Catheter in a Difficult Intubation Case. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 106-110

Sorumlu Yazar: Kezban Aydan Okuyucu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale