ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

YAYIN POLİTİKALARI

Yayın Politikaları

Bu rehber Logos Tıp Yayıncılık tarafından, yayıncılık sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları incelenerek hazırlanmış, dergi yayın kurulunca uygun bulunmuş ve benimsenmiştir. Dergiye çalışma gönderecek olan bütün araştırmacılarımız tarafından dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Bu politikalar hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve uluslararası otoriteler rehberin sonunda belirtilmiştir.

Hızlı Arama