ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

AMAÇ KAPSAM

Amaç Kapsam

Göğüs-Kardiyovasküler Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi'nin amacı, torasik, kardiyak ve vasküler anestezi ve yoğun bakım alanlarıyla ilgili önemli ve en ileri mesleki bilgileri yaymaktır. Dergi, bu uzmanlaşmış tıbbi alanlardaki yeni gelişmeleri ve araştırmaları yansıtan klinik ve deneysel çalışmaların paylaşıldığı bir platform görevi görmektedir.

Amacımız yalnızca orijinal araştırma ve bulguları yayınlamak değil, aynı zamanda bu disiplinlerde günümüz tıp pratisyenlerinin karşılaştığı güncel konu ve sorunlara kapsamlı bir genel bakış sunmaktır. Dergi, bu alanda deneyimli yazarların orijinal araştırmalarını, ayrıntılı ve pratik incelemelerini ve klinik gözlemlerini memnuniyetle karşılamaktadır.

Başvurular, cerrahi teknikler, farmakolojik gelişmeler, perioperatif bakım, ağrı yönetimi ve torasik, kalp ve damar cerrahisi anestezisi ve yoğun bakım ile ilgili hasta güvenliği ve iyileşme protokolleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli konuları kapsayabilir. Klinik uygulamalar ve zorluklar hakkında içgörüler veya yeni bakış açıları sunan vaka raporları da teşvik edilmektedir.

Göğüs-Kardiyovasküler Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, tıp uzmanları, araştırmacılar ve pratisyenler arasındaki işbirliğini ve tartışmayı teşvik ederek torasik, kardiyak ve vasküler anestezi ve yoğun bakımda hasta bakımı ve tedavi sonuçlarının sürekli olarak geliştirilmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Hızlı Arama