ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Derginin yayın politikasının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar. Editör, yardımcı editörler ile dergi politikasına ve derginin akademik birikimine katkı sağlayacak akademisyenlerden oluşturulmalı ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Kurum ve e-mail adresleriyle birlikte. Mümkünse farklı kurumlardan da kişiler yer almalı.

Kurucu
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 

Dergi Sahibi
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Adına Dernek Başkanı
Türkan Kudsioğlu

Baş Editör
Türkan Kudsioğlu
SBÜ, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Editör Yardımcıları
Tülün Öztürk
Celal Bayar Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
[email protected]

Alper Kararmaz
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Lale Yüceyar
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

İsmail Hakkı Cinel
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Teknik editörler
Cem Sayılgan
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]

Dil Editörleri
Gürkan Kazancı
Ümit Özkan

Hızlı Arama