ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 21 (2)
Cilt: 21  Sayı: 2 - 2015
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (467 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (539 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Ventilatörden Ayırmanın Neden Olduğu Kalp Yetmezliği
Weaning Associated Heart Failure
Pelin Çorman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Alper Kararmaz
doi: 10.5222/GKDAD.2015.071  Sayfalar 71 - 76 (1172 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda anestezi zamanının plazma kortizol ve melatonin düzeylerine etkisi var mı?
Does the time of anesthesia can couse alteration of the serum cortisol and melatonin levels and outcome in cardiac surgery?
Seyhan Yağar, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Dönmez, Ümit Karadeniz, Gökçe Açık, Gül Sevim Saydam, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2015.077  Sayfalar 77 - 81 (1111 kere görüntülendi)

5.
Evre II KOAH’lı hastalarda tek akciğer ventilasyonu sırasında bağımsız akciğere oksijen insuflasyonunun oksijenasyon ve solunum mekanikleri üzerine etkileri.
Effects of non-dependent lung oxygen insufflation on oxygenation and respiratory mechanics during one-lung ventilation in patients with stage II COPD.
Tülün Öztürk, Demet Aydın, Sadık Yaldız, Gökhan Yuncu, Aynur Atay, Serdar Savacı
doi: 10.5222/GKDAD.2015.082  Sayfalar 82 - 88 (1078 kere görüntülendi)

6.
Koroner Cerrahisinde Pasif Bacak Kaldırma Manevrasına Sıvı Yanıtlı Ve Yanıtsız Hastaların, Anestezi İndüksiyonu Ve Entübasyona Hemodinamik Yanıtlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The hemodynamic Response To Anesthesia İnduction And İntubation In Fluid Responsive And Unresponsive Patients To Passive Leg Raising Maneuver In Coronary Surgery
Aylin Erkul, Ümit Karadeniz, Zeliha Aslı Demir, Mine Chavush, Rabia Koçulu, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2015.089  Sayfalar 89 - 94 (1185 kere görüntülendi)

7.
Abdominal aortik anevrizma tamirinde kombine spinal epidural anestezi mi ya da lokal anestezi + sedoanaljezi mi?
Combined spinal-epidural anesthesia or local anesthesia + sedoanalgesia in abdominal aortic aneurism repair?
Cavidan Arar, Ünal Sezen, Adnan Yüksek, Hatice Sarıkaya, Filiz Turan, Cüneyt Turan, Cengiz Mordeniz, Onur Baran, Mustafa Günkaya, Selami Gürkan, Özcan Gür, Gamze Saraçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2015.095  Sayfalar 95 - 100 (919 kere görüntülendi)

8.
Koroner Arter Bypass Greftleme (KABG) Cerrahisi Geçiren Hastalarda Kan Ve Kan Ürünü Transfüzyonunun Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Olan Etkileri
The Effect Of Blood And Blood Products Transfusion On Postoperative Complications In Patients Underwent Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) Surgery
Çınar Yürekli Güven, Murat Aksun, Nagihan Karahan, Senem Girgin, Volkan Kuru, Birzat Emre Gölboyu, Hasan Fatih Tanyeli, Gülçin Aran, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2015.101  Sayfalar 101 - 110 (993 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Pediatrik Sol Ventrikül Asist Device İmplantasyonunda Transözofageal Ekokardiyografi ile Saptanan Outflow Kanül Malpozisyonu
Outflow Cannula Malposition Detected by Transesophageal Echocardiography During Pediatric Left Ventricular Assist Device Implantation
Ümit Karadeniz, Aslı Demir, Perihan Kemerci, Ayşegül Özgök, Ümit Kervan, Sabit Kocabeyoğlu, Utku Ünal, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2015.111  Sayfalar 111 - 115 (1192 kere görüntülendi)

10.
İnternal Juguler Ven Kateterizasyonunda Nadir Bir Komplikasyon: Tiroservikal Trunkus Psödoanevrizması
A Rare Complication of Internal Jugular Vein Cannulation: Thyrocervical Trunk Pseudoaneurysm
Emine Aysu Salviz, Aylin Tetik, Volkan Demirdogen, Serhat Atalay Evis, Erol Kozanoglu, Kamil Mehmet Tugrul
doi: 10.5222/GKDAD.2015.116  Sayfalar 116 - 120 (879 kere görüntülendi)

11.
Miyotonik Distrofi Tip 1 ve Tip 2’li iki hastada spinal anestezi deneyimlerimiz: olgu sunumu
Spinal Anesthesia in two cases with Myotonic Dystrophy type 1 and type 2: Case Reports
Meltem Kipri, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/GKDAD.2015.121  Sayfalar 121 - 124 (1842 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yoğun bakım ünitesinde tansiyon pnömotoraks olgusu
A tension pneumothorax case in intensive care unit
Ayfer Açıkgöz, Fatma Ferda Kartufan, İsmail Haberal, Alican Açıkgöz, Bora Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2015.125  Sayfalar 125 - 128 (1084 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale