ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyak cerrahi Uygulanan Klippel-Feil Sendromlu çocukta Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 190-192 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.190

Kardiyak cerrahi Uygulanan Klippel-Feil Sendromlu çocukta Anestezi Yönetimi

Ömer Faruk Şavluk1, Füsun Güzelmeriç1, Yasemin Yavuz1, Aybala Tongut2, Ali Can Hatemi2, Nur Ürküt1, Hakan Ceyran2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Kliniği

Anahtar Kelimeler: Klippel-Feil sendromu, Atriyal septal defekt, Endotrakeal entübasyon

Anesthesia Management in Cardiac Surgery Applied Children With Klippel-Feil Syndrome

Ömer Faruk Şavluk1, Füsun Güzelmeriç1, Yasemin Yavuz1, Aybala Tongut2, Ali Can Hatemi2, Nur Ürküt1, Hakan Ceyran2
1Kartal Kosuyolu High Training And Education Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Kartal Kosuyolu High Training And Education Hospital Pediatric Cardiac Surgery Clinic

Keywords: Klippel-Feil Syndrome, Atrial septal defect, Endotracheal intubation

Ömer Faruk Şavluk, Füsun Güzelmeriç, Yasemin Yavuz, Aybala Tongut, Ali Can Hatemi, Nur Ürküt, Hakan Ceyran. Anesthesia Management in Cardiac Surgery Applied Children With Klippel-Feil Syndrome. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 190-192

Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Şavluk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale