ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
En Çok İndirilen Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.5222/GKDAD.2011.025   2011; 17 - 2 | Sayfalar 25 - 33 (8506 kere görüntülendi)

2.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035   2017; 23 - 2 | Sayfalar 35 - 42 (7669 kere görüntülendi)

3.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001   2018; 24 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (6576 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
4.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125   2016; 22 - 3 | Sayfalar 125 - 127 (5676 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
5.
Digoksin İntoksikasyonu: Olgu sunumu
Digoxin Intoxication: A Case Report
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Selim Suzi Ayhan, Abdullah Demirhan, Serkan Öztürk, Akcan Akkaya, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2011.074   2011; 17 - 3 | Sayfalar 74 - 76 (5255 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
6.
REM İlişkiliUykuda Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Klinik ve Polisomnografik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değişikliklerin Saptanması
Determination of Clinical and Polysomnographic Features of REM Related Respiratory Disorder and Define Changes
Mustafa Anıl Cömert, Murat Acerel, Dilek Sözmen Savaşkan, Şule Sünmez Cömert, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Tülin Yılmaz Kuyucu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.055   2017; 23 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (2892 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
7.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Deliryum Sıklığı Ve Deksmedetomidin’in Etkinliği
The Prevalance Of Delirium After Open Heart Surgery And The Efficacy Of Dexmedetomidine
Soner Aslankurt, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Nazan Atalan, Yusuf Çetin, İbrahim Uğur, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.152   2016; 22 - 4 | Sayfalar 152 - 160 (2720 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149   2017; 23 - 4 | Sayfalar 149 - 152 (2671 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
9.
Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar
Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results
Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Vural Polat, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Alper Sami Kunt
doi: 10.5222/GKDAD.2015.168   2015; 21 - 4 | Sayfalar 168 - 173 (2575 kere görüntülendi)

DERLEME
10.
Kalbin fizyolojisinde anestezistler açısından önemli noktalar
The important points to anesthesiologist in cardiac physiology
Zuhal Aykaç, Beliz Bilgili
doi: 10.5222/GKDAD.2015.157   2015; 21 - 4 | Sayfalar 157 - 161 (2517 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Ekstrakorporalmembranoksijenizasyonu (ECMO) takılan hastada bacak iskemisi: Olgu sunumu
Patient's leg ischemia with extracorporealmembranoxygenesis (ECMO): Case report
Mine Altınkaya Çavuş, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Dilek Kazancı, Sema Turan
doi: 10.5222/GKDAD.2018.035   2018; 24 - 1 | Sayfalar 35 - 39 (2432 kere görüntülendi)

12.
Acil Serviste Şiddetli Uyluk Ağrısı; Abdominal Aort Anevrizması Rüptürü
Severe Thigh Pain İn Emergency Department; Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm
Mehmet İrik, İsmet Topçu, Arzu Açıkel, Tülün Öztürk
doi: 10.5222/GKDAD.2017.097   2017; 23 - 3 | Sayfalar 97 - 100 (2278 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
Yoğun Bakımda Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonografisinin tedavi üzerine etkisi
The Therapeutic Impact of Transthoracic Echocardiography and Lung Ultrasonography in the Intensive Care Unit
Mustafa Anıl Cömert, Sezer Öcal, Kubilay Demirağ, İlkin Çankayalı, Mehmet Uyar
doi: 10.5222/GKDAD.2017.078   2017; 23 - 3 | Sayfalar 78 - 83 (2099 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Anesteziyolog Bakış Açısından Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation from Anesthesiologist’s Perspective
Hanife Karakaya Kabukçu, Nursel Şahin, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2017.001   2017; 23 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (2077 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Tramadol ve Deksmedetomidinin Kombinasyonu
Combination of Dexmedetomidine and Tramadol In Treatment of Pain After Thoracotomy
Abdullah Demirhan, Rauf Gül, Süleyman Ganidağlı, Senem Koruk, Ayşe Mızrak, Maruf Şanlı, Ünsal Öner
doi: 10.5222/GKDAD.2011.034   2011; 17 - 2 | Sayfalar 34 - 41 (2065 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok
Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain
Derya Tok, Aslı Demir, Elif Hande Özcan, Fatih Mehmet Uçar, Kumral Çağlı, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.073   2012; 18 - 3 | Sayfalar 73 - 75 (2040 kere görüntülendi)

17.
Yüksek Riskli Arkus Aort Anevrizma Ameliyatında Üçlü Serebral Monitörizasyon
Triple Cerebral Monitorization in a Highly Risky Arcus Aorta Aneurysm Repair
Tuğba Yiğit, Ümit Karadeniz, Özcan Erdemli, Aslı Demir, Şeref Küçüker
doi: 10.5222/GKDAD.2011.042   2011; 17 - 2 | Sayfalar 42 - 48 (2007 kere görüntülendi)

18.
Septik şokta kullanılan vazopressör ailesine katılacak yeni üye: metilen mavisi (ikili vaka taktimi )
New member to join the family of vasopressors in septic shock: methylene blue (dual case report)
Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş
doi: 10.5222/GKDAD.2019.42103   2019; 25 - 2 | Sayfalar 141 - 144 (1975 kere görüntülendi)

19.
Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronkoplevral Fistül ve Rijit Bronkoskopi
Bronchopleural Fistula For After 13 Years Later Right Pneumonectomy and Rigid Bronchoscopy
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal, Hikmet Kaya
doi: 10.5222/GKDAD.2015.180   2015; 21 - 4 | Sayfalar 180 - 184 (1966 kere görüntülendi)

20.
Marfan Sendromunda Torakoabdominal Aort Anevrizma Onarımı: Anestezi Yaklaşımı
Anesthesia Management of a Thoracoabdominal Aortic Aneurysms in Marfan Syndrome
Funda Gümüş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Mevlüt Çömlekçi, Ayşin Alagöl, Berk Özkaynak
doi: 10.5222/GKDAD.2011.077   2011; 17 - 3 | Sayfalar 77 - 80 (1887 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale