ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Baskıdaki Makaleler - Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Akciğer Hidatik Kistli Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz
Anesthesia Management in a Pediatric Patient with Pulmonary Hydatid Cyst
Ebru Emre Demirel, Özlem Turhan, Başak Erginel, Naila Mustafayeva, Meltem Savran Karadeniz
doi: 10.14744/GKDAD.2022.43043  Sayfa 0

2.
İntraoperatif dönemde farkedilen soğuk aglütinin: koroner baypas olgusu
Cold agglutinin detected in the intraoperative period: a case of coronary bypass
ayşegül özgök, aslı demir, Eda Balcı
doi: 10.14744/GKDAD.2022.58561  Sayfa 0

3.
Vücut Isı Dengesinin Ayarlanmasında Melatoninin Önemi
Imporance of Melatonin for the Regulation of Body Temperature Balance
Yahya Yıldız, Mustafa Ozer Ulukan, Didem Melis Öztaş, Bahadır Çiftçi, Murat Uğurlucan, Metin Onur Beyaz
doi: 10.14744/GKDAD.2021.16870  Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Virolojik Testlerinin Akılcı Kullanımı
Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit
Lerzan Dogan, ali ağaçfidan
doi: 10.14744/GKDAD.2022.94557  Sayfa 0

LookUs & Online Makale