ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (673 kere görüntülendi)

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - V (994 kere görüntülendi)

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar VI - XI (603 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Kardiyak cerrahi ile ilişkili akut böbrek hasarı ve saptanmasında biyomarkerlar
Biomarkers in the detection of acute renal failure associated with cardiac surgery
Emel Gündüz, Tülin Aydoğdu Titiz
doi: 10.5222/GKDAD.2019.63497  Sayfalar 79 - 88 (1070 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrası Sepsiste Risk Faktörleri
Risk Factors for Sepsis Following Congenital Heart Surgery
Yasemin Yavuz, Nurgul Yurtseven, Numan Ali Aydemir, Oktay Korun, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5222/GKDAD.2019.99815  Sayfalar 89 - 95 (787 kere görüntülendi)

6.
Çocuklarda Anatomik İşaret ve Ultrasonografi Eşliğinde Perkutan Kateter Takılması Yöntemlerinin Hastane Maliyeti Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of The Effects of Percutaneous Catheter Insertion with Anatomic Landmark or Ultrasonography Guided Techniques on Hospital Cost in Children
Yahya Yıldız
doi: 10.5222/GKDAD.2019.03880  Sayfalar 96 - 101 (833 kere görüntülendi)

7.
Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transfüzyon: Prospektif, Gözlemsel Çalışma
Transfusion In Pediatric Heart Surgery: Prospective, Observational Study
Feride Karacaer, Ebru Biricik, murat türkeün ılgınel, demet lafli tunay, MEHMET ŞAH TOPÇUOĞLU
doi: 10.5222/GKDAD.2019.78300  Sayfalar 102 - 112 (1378 kere görüntülendi)

8.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Yeni Gelişen Major Nörolojik Hasarlanma
Newly Developed Major Neurological Injury After Open Heart Surgery
Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, Aslı Demir
doi: 10.5222/GKDAD.2019.18291  Sayfalar 113 - 118 (2420 kere görüntülendi)

9.
Mitral kapak onarımlarının erken ve orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi
Assessment of the results of early and medium-term of mitral valve repairs
Fikri Mehmet Yapıcı
doi: 10.5222/GKDAD.2019.57442  Sayfalar 119 - 125 (1476 kere görüntülendi)

10.
Kalp Cerrahisinde postoperatif renal hasar
Postoperative renal damage in heart surgery
Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Aslı Demir
doi: 10.5222/GKDAD.2019.29200  Sayfalar 126 - 132 (907 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Koroner arter hastalığı olan hastada sol iç meme veni içine santral venöz kateterin çok nadir malpozisyonu
Very rare malposition of a central venous catheter into the left internal mammary vein in patient with coronary artery disease
Elif Coşkun, Levent Altınay, Rahşan Dilek Okyay, Anıl Tekin, Ufuk Tütün
doi: 10.5222/GKDAD.2019.53824  Sayfalar 133 - 136 (945 kere görüntülendi)

12.
Ekspanse Akciğer ile Seyreden Sağ Ana Bronş Komplet Rüptürü: Olgu sunumu
Complete Rupture Of Right Main Bronchus Characterized by Expanded Lung: A Case Report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
doi: 10.5222/GKDAD.2019.15238  Sayfalar 137 - 140 (1110 kere görüntülendi)

13.
Septik şokta kullanılan vazopressör ailesine katılacak yeni üye: metilen mavisi (ikili vaka taktimi )
New member to join the family of vasopressors in septic shock: methylene blue (dual case report)
Şerife Gökbulut Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş
doi: 10.5222/GKDAD.2019.42103  Sayfalar 141 - 144 (3013 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale