ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2015
DERLEME
1.
Kardiyak Cerrahi Geçirecek Hastalarda Zor Havayolu Yönetimi
Difficult Airway Management in Patients Undergoing Cardiac Surgery
Deniz Kızılay, Ayten Saraçoğlu, İbrahim Haluk Kafalı
doi: 10.5222/GKDAD.2015.001  Sayfalar 1 - 7 (2209 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Fast Track Kardiyak Anestezide Postoperatif Sedasyon İçin Propofol Ve Deksmedetomidinin Karşılaştırılması
Propofol Versus Dexmedetomidine For Postoperative Sedation In Fast-track Cardiac Anesthesia
Zeynep Pestilci, Demet Sergin, Işık Alper, Seden Kocabaş, Sezgin Ulukaya, Fatma Zekiye Aşkar
doi: 10.5222/GKDAD.2015.008  Sayfalar 8 - 15 (939 kere görüntülendi)

3.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Koroner Arter Baypas Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Beta-Bloker Kullanımının Postoperatif Komplikasyon Üzerine Etkileri
The Effects Of Preoperative Beta-Blocker Using On Postoperative Complication In Coronary Artery Bypass Grafting Surgery Patients With Cronic Obstructive Pulmonary Disease
Meryem Radovuş Doylan, Murat Aksun, Nagihan Karahan, Senem Girgin, Volkan Kuru, Orhan Gökalp, Atilla Şencan, Lale Koroğlu, Kaan Katırcıoğlu, Gülçin Aran
doi: 10.5222/GKDAD.2015.016  Sayfalar 16 - 22 (1022 kere görüntülendi)

4.
Tek Akciğer Ventilasyonunda Çift Lümenli Endobronşial Tüp ile Endobronşial Bloker Uygulamasının Karşılaştırılması
Comparison of Double Lumen Endobronchial Tube and Bronchial Blocker Applications in One Lung Ventilation
Sami Eksert, Gökhan Özkan, Mehmet Emin İnce, Vedat Yıldırım, Tarık Purtuloğlu, Ömer Yanarateş, Ercan Kurt
doi: 10.5222/GKDAD.2015.023  Sayfalar 23 - 29 (1462 kere görüntülendi)

5.
Suriye iç savaşından etkilenen yoğun bakım hastalarının retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evalution of the patients who were affected by syrian civil war
Ertuğrul Kilic, Barıs Demiriz, Mehmet Levent Uygur, Murat Sürücü, Kadir Çınar, Abdullah Emre Yıldırım
doi: 10.5222/GKDAD.2015.030  Sayfalar 30 - 34 (966 kere görüntülendi)

6.
Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Akut Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Noninvasive Mechanical Ventilation For Acute Respiratory Failure Occured After Cardiac Surgery
Esra Eker, Ceren Köksal, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç, Ali Kemal Gür, Özgür Gürsu, Selvi Asker
doi: 10.5222/GKDAD.2015.035  Sayfalar 35 - 41 (1531 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Kalp Cerrahisinde İyileşmeyi Hızlandıran Uygulamalar ve Hemşirelik
Nursing and Practices That Speed up Healing in Heart Surgery
Aynur Koyuncu, Fatma Eti Aslan, Ükke Karabacak, Ufuk Demirkılıç
doi: 10.5222/GKDAD.2015.042  Sayfalar 42 - 50 (1237 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Derin hiponatreminin hızla düzeltilmesi olgusu
Rapidly correction of profound hyponatremia: a case report
Ufuk Kuyrukluyıldız, Güldane Karabakan, Orhan Binici, Fatih Özçiçek, Ayşin Alagöl
doi: 10.5222/GKDAD.2015.051  Sayfalar 51 - 54 (3014 kere görüntülendi)

9.
Septoplasti Sonrası Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
Negative pressure pulmonary edema after septoplasty
İsa Yıldız, Sibel Akgül, Hülya Erten, Hacı Yusuf Güneş, Ümit Moğulkoç, Hakan Bayır
doi: 10.5222/GKDAD.2015.055  Sayfalar 55 - 58 (1515 kere görüntülendi)

10.
Hipofarenksteki Sekresyona Bağlı Laringospazmın Tetiklediği Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
Negative Pressure Pulmonary Oedema triggered by laryngospasm due to secretion of hypofarynx
Rabia Koçulu, Zeliha Aslı Demir
doi: 10.5222/GKDAD.2015.059  Sayfalar 59 - 62 (987 kere görüntülendi)

11.
Simetrik periferik gangren: Olgu sunumu
Symmetrical Peripheral Gangrene: A Case Study
Faruk Çiçekci, Çiğdem Sizer, Şule Arıcan
doi: 10.5222/GKDAD.2015.063  Sayfalar 63 - 66 (868 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
12.
Sezaryende oksitosin infüzyonundan sonra gözlenen anafilaksi gerçekten oksitosine mi bağlı?
Does anaphylaxis observed after oxytocin infusion during caesarean really due to oxytocin?
Berrin Günaydın, Ayça Taş Tuna, Hakan Dayanır, Figen Atak
doi: 10.5222/GKDAD.2015.068  Sayfalar 67 - 68 (987 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Miyotonik Müsküler Distrofili Hastada Anestezi Yönetimi
Anaesthetic management of coronaryartery bypass surgery in a patient with myotonic muscular dystrophy
Türkan Kudsioğlu, Hüseyin Kuplay, Nazan Atalan, Gökçen Orhan, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç
doi: 10.5222/GKDAD.2015.069  Sayfalar 69 - 70 (823 kere görüntülendi)
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale