ISSN 1305 - 5550

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Baş Editor
Türkan Kudsioğlu
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Editör yardımcıları
Lale Yüceyar
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
Tülün Öztürk
Celal Bayar Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
İsmail Hakkı Cinel
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Editör Teknik Yardımcısı
Cem Sayılgan
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

E-dergi editörü
Alper Kararmaz
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Hızlı Arama