ISSN 1305 - 5550

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Murat Aksun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Fatma Aşkar
Ege Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Nazan Atalan

Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Tülin Aydoğdu Titiz
Akdeniz Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Antalya, İstanbul, Türkiye

Zuhal Aykaç
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Asiye Beyhan Bakkaloğlu
Özel Ankara Güven Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Ünase Büyükkoçak
Kırıkkale Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Emre Çamcı
İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Nedim Çekmen
Özel Ankara Güven Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Bilge Çelebioğlu
Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara,Türkiye

Aslı Demir
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Özcan Erdemli
Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Suna Gören
Uludağ Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye

Meral Kanbak
Hacettepe Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kazım Karaaslan
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lale Karabıyık
Gazi Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ümit Karadeniz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Deniz Karakaya
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Fatma Nur Kaya
Uludağ Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Seden Kocabaş
EgeÜniversitesi, AnesteziyolojiAnabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Hasan Koçoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Elif Başağan Moğol
Uludağ Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Bursa Türkiye

Hüseyin Öz
Medipol Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ayşegül Özgök
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Remziye Gül Sıvacı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye

Zerrin Sungur
İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mert Şentürk
İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hüseyin İlksen Toprak
İnönü Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Fevzi Toraman
Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Süheyla Ünver
Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Davud Yapıcı
Mersin Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye


Nihan Yapıcı
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Vedat Yıldırım
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Hızlı Arama