ISSN 1305 - 5550

Hızlı Arama
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Akut Böbrek Yetmezliği
Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery
Melike Betül Öğütmen
doi: 10.5222/GKDAD.2011.025   2011; 17 - 2 | Sayfalar 25 - 33

OLGU SUNUMU
2.
Digoksin İntoksikasyonu: Olgu sunumu
Digoxin Intoxication: A Case Report
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Selim Suzi Ayhan, Abdullah Demirhan, Serkan Öztürk, Akcan Akkaya, İsa Yıldız, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2011.074   2011; 17 - 3 | Sayfalar 74 - 76

EDITÖRE MEKTUP
3.
Serebral oksijen satürasyonu monitörizasyonunun rejyonel doku hipoksisini tespit etmedeki yeri
Role of the cerebral oxygen saturation monitorization to determine the regional tissue hypoxia
Ülkü Sabuncu, Ayşegül Özkök
doi: 10.5222/GKDAD.2016.125   2016; 22 - 3 | Sayfalar 125 - 127
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi
Fluid Therapy and Management
Zeynep Zuhal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.035   2017; 23 - 2 | Sayfalar 35 - 42

OLGU SUNUMU
5.
Yüksek Riskli Arkus Aort Anevrizma Ameliyatında Üçlü Serebral Monitörizasyon
Triple Cerebral Monitorization in a Highly Risky Arcus Aorta Aneurysm Repair
Tuğba Yiğit, Ümit Karadeniz, Özcan Erdemli, Aslı Demir, Şeref Küçüker
doi: 10.5222/GKDAD.2011.042   2011; 17 - 2 | Sayfalar 42 - 48

ARAŞTIRMA
6.
Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde Tramadol ve Deksmedetomidinin Kombinasyonu
Combination of Dexmedetomidine and Tramadol In Treatment of Pain After Thoracotomy
Abdullah Demirhan, Rauf Gül, Süleyman Ganidağlı, Senem Koruk, Ayşe Mızrak, Maruf Şanlı, Ünsal Öner
doi: 10.5222/GKDAD.2011.034   2011; 17 - 2 | Sayfalar 34 - 41

DERLEME
7.
Sıvı Tedavisi ve Yönetimi (II) Monitorizasyon ve Sıvı Yanıtlılığının Öngörülmesi
Fluid Therapy and Management (II) Monitoring and Prediction of Fluid Responsiveness
Zeynep Zühal Aykaç, Mustafa Kemal Arslantaş
doi: 10.5222/GKDAD.2018.001   2018; 24 - 1 | Sayfalar 1 - 10

OLGU SUNUMU
8.
Laktatlı Ringer ile hazırlanmış kardiopleji solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon
In Vitro Agglutination in cardioplegic solution prepared from lactated ringer
Dilek Kazancı, Sema Turan, Fatih Balaban, Ertay Boran, Süheyla Ünver, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2011.071   2011; 17 - 3 | Sayfalar 71 - 73

DERLEME
9.
Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraopertif Transözefageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Intraoperative Transesophageal Echocardiographic Assessment of the Mitral Valve Repair Surgery
Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel
doi: 10.5222/GKDAD.2011.055   2011; 17 - 3 | Sayfalar 55 - 63

DENEYSEL ÇALIŞMA
10.
Pediyatrik konjenital kalp cerrahisinde anestezi deneyimlerimiz: İlk sonuçlar
Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results
Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Vural Polat, Lokman Soyoral, Uğur Göktaş, Alper Sami Kunt
doi: 10.5222/GKDAD.2015.168   2015; 21 - 4 | Sayfalar 168 - 173

OLGU SUNUMU
11.
KORONER ARTER BYPASS GREFTLEME SONRASI GELİŞEN İSKEMİK KOLİT VE KOLON PERFORASYONU (Olgu Sunumu)
ISCHEMIC COLITIS AND COLON PERFORATION DEVELOPED AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (Case Report)
Nedim Çekmen, Özcan Erdemli, Hacer Serdaroğlu, Didem Oğuz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.068   2012; 18 - 3 | Sayfalar 68 - 72

12.
Marfan Sendromunda Torakoabdominal Aort Anevrizma Onarımı: Anestezi Yaklaşımı
Anesthesia Management of a Thoracoabdominal Aortic Aneurysms in Marfan Syndrome
Funda Gümüş, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Mevlüt Çömlekçi, Ayşin Alagöl, Berk Özkaynak
doi: 10.5222/GKDAD.2011.077   2011; 17 - 3 | Sayfalar 77 - 80

13.
Kanser ağrısı için kullanılan transdermal fentanile bağlı atriyoventriküler tam blok
Complete atrioventricular block associated with transdermal fentanyl treatment for cancer pain
Derya Tok, Aslı Demir, Elif Hande Özcan, Fatih Mehmet Uçar, Kumral Çağlı, Ümit Karadeniz
doi: 10.5222/GKDAD.2012.073   2012; 18 - 3 | Sayfalar 73 - 75

DERLEME
14.
Kardiyak Cerrahide Transfüzyon Kararı
Transfusion Triggers in Cardiac Surgery
Tayfun Güler
doi: 10.5222/GKDAD.2012.027   2012; 18 - 2 | Sayfalar 27 - 45

OLGU SUNUMU
15.
Sağ Subklaviyan Venöz Kateterizasyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Superior Vena Kava Perforasyonu
Complication of Right Subclavian Vein Catheterization: Superior Vena Cava Perforation
Burçin Çelik, Serhat Kocamanoğlu, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Esra Sarıhasan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.103   2013; 19 - 2 | Sayfalar 103 - 105

DENEYSEL ÇALIŞMA
16.
Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız
Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases
Gökçe Selçuk Sert, Aslıhan Aykut, Eda Balcı, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ertekin Utku Ünal, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5222/GKDAD.2016.074   2016; 22 - 2 | Sayfalar 70 - 74

17.
Yoğun bakım ünitesinde saptanan hastane infeksiyonu etkenleri ve direnç profilinin değerlendirilmesi
Evalution of nosocomial infections and antibiotic resistance profiles in intensive care unit
Nazan Atalan, Osman Fazlıoğulları, Tolga Şitilci, Cem Başaran
doi: 10.5222/GKDAD.2012.046   2012; 18 - 2 | Sayfalar 46 - 51

OLGU SUNUMU
18.
Histeroskopi Sonrası Fatal Seyirli Venöz Hava Embolisi
Fatal Venous Air Embolism After Hysteroscopy
Mustafa Said Aydoğan, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Türkan Toğal
doi: 10.5222/GKDAD.2012.109   2012; 18 - 4 | Sayfalar 109 - 111

19.
Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronkoplevral Fistül ve Rijit Bronkoskopi
Bronchopleural Fistula For After 13 Years Later Right Pneumonectomy and Rigid Bronchoscopy
Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal, Hikmet Kaya
doi: 10.5222/GKDAD.2015.180   2015; 21 - 4 | Sayfalar 180 - 184

ARAŞTIRMA
20.
Kardiyak Cerrahi Yoğun Bakımda Uygulanan İnvaziv ve Noninvaziv Girişimler ve Postoperatif Ağrı
Invasive and Noninvasive Procedures Performed in the Cardiac Surgical Intensive Care and Postoperative Pain
Ayla Yava, Aynur Koyuncu, Nusret Pusat, Vedat Yıldırım, Ufuk Demirkılıç
doi: 10.5222/GKDAD.2013.184   2013; 19 - 4 | Sayfalar 184 - 190