ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp İle Tek Akciğer Ventilasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 49-50 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.049

Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp İle Tek Akciğer Ventilasyonu

Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Dilek Ömür, Mesut Erbaş
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Çanakkale

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, tek akciğer ventilasyonu, çift lümenli tüp

A Patient With Tracheostomy One-Lung Ventilation With Double-Lumen Tube

Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Dilek Ömür, Mesut Erbaş
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Canakkale University,canakkale

Keywords: Tracheostomy, one lung ventilation, double lumen tube

Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Hasan Ali Kiraz, Dilek Ömür, Mesut Erbaş. A Patient With Tracheostomy One-Lung Ventilation With Double-Lumen Tube. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 49-50

Sorumlu Yazar: Hüseyin Toman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale