ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Konjenital Hipotiroidizm ve Bilateral Nefrolitiyazisi Olan Bir Hastada İki Farklı Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 42-44 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.042

Konjenital Hipotiroidizm ve Bilateral Nefrolitiyazisi Olan Bir Hastada İki Farklı Anestezi Yönetimi

Pınar Ergenoğlu, Oya Yalçın Çok, Şule Akın, Anış Arıboğan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Konjenital hipotiroidizm tiroid hormonlarının konjenital eksikliği olup mental ve motor retardasyonla karakterizedir. Bu hastalarda büyük dil, kısa ve kalın boyun göze çarpan morfolojik özelliklerdendir. Hipotiroidili olgularda solunum ve santral sinir sistemi depresanlarına karşı duyarlılıkta artış olduğu bilinmektedir. Bu sunumda nefrolitiyazis nedeniyle perkütanöz nefrolitotomi uygulanan konjenital hipotiroidili bir hastadaki iki farklı genel anestezi protokolü ve postoperatif yoğun bakım ünitesindeki takibi literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidizm, nefrolitiyazis, genel anestezi

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidizm, nefrolitiyazis, genel anestezi

Two Different Anesthesia Management of a Patient with Congenital Hypothyroidism and Bilateral Nephrolithiasis

Pınar Ergenoğlu, Oya Yalçın Çok, Şule Akın, Anış Arıboğan
Baskent University School Of Medicine Anesthesiology And Reanimation Department

Congenital hypothyroidism is the congenital deficiency of thyroid hormones characterized by mental and motor retardation. Large tongue, short and thick neck are some morphologic features of the patiets. It is known that patients with hypothyroidism have increased sensibility to respiratory and central nervous system depressants. In this case report, we discussed two different protocols of general anesthesia and postoperative critical care unit follow-up of a patient with congenital hypothyroidism during two percutaneous nephrolithotomy sessions.
KEYWORDS: Congenital hypothyroidism, nephrolithiasis, general anesthesia

Keywords: Congenital hypothyroidism, nephrolithiasis, general anesthesia

Pınar Ergenoğlu, Oya Yalçın Çok, Şule Akın, Anış Arıboğan. Two Different Anesthesia Management of a Patient with Congenital Hypothyroidism and Bilateral Nephrolithiasis. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 42-44

Sorumlu Yazar: Pınar Ergenoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale