ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Multitravmaya Eşlik Eden Torasik Aort ID Diseksiyonu: Olgu Sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 226-229 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.44711

Multitravmaya Eşlik Eden Torasik Aort ID Diseksiyonu: Olgu Sunumu

Işıl Deringöz1, İsmet Topçu1, İlknur Bahar Başkavas1, Tülün Öztürk1, Güvenir Okçu2
1Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Toraksın künt travmaları sonrası %90-95 oranında aortun istmus bölümünde aort yaralanmaları görülmektedir. Travma sonrası aortada meydana gelen lezyonlar; basit kontüzyon, intramural hematom, rüptüre bağlı diseksiyon veya psödoanevrizma şeklindedir. Hastaların çoğunda göğüs ön duvarında ağrı, sırt ağrısı, dispne, öksürük, ses kısıklığı, hipotansiyon, uyumsuz nabız, şok, koma görülebilirken yaklaşık ¼’ü asemptomatik ve/veya multitravmayla ilişkili diğer semptomlar tarafından gölgelenmiş durumdadır. Bu yaralanmalara aortadaki akselerasyon ve deselerasyon mekanizmaları neden olmaktadır. Tedavide ise endovasküler onarım, açık cerrahiye göre iyi bir alternatiftir. Olgumuzda; yaklaşık 10 metre yükseklikten düşme sonucu acil servisimize getirilen 34 yaşındaki multitravma hastasındaki torasik aort diseksiyonuna yaklaşımımızı ve yapılan endovasküler girişimi sunmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler; Aort diseksiyonu, travmatik aort yaralanması, endovasküler girişim, TEVAR (torasik endovasküler aort tamiri)

Anahtar Kelimeler: , Aort diseksiyonu, travmatik aort yaralanması, endovasküler girişim, TEVAR (torasik endovasküler aort tamiri)

Throracic Aortic Dissection Concomitant Multitrauma: A Case Report

Işıl Deringöz1, İsmet Topçu1, İlknur Bahar Başkavas1, Tülün Öztürk1, Güvenir Okçu2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Manisa,Turkey
2Department of Orthopedy and Traumatology, Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Manisa,Turkey

Aortic injuries are seen in the isthmus part of the aorta at a rate of 90-95% after blunt trauma to the thorax. Post-traumatic lesions in the aorta; simple contusion, intramural hematoma, dissection due to rupture or pseudoaneurysm. In most of the patients, pain in the anterior chest wall, back pain, dyspnea, cough, hoarseness, hypotension, maladaptive pulse, shock, coma may be seen, while approximately of them are asymptomatic and / or overshadowed by other symptoms associated with multitrauma. These injuries are caused by acceleration and deceleration mechanisms in the aorta. In treatment, endovascular repair is a good alternative to open surgery. In our case; We aimed to present our approach to thoracic aortic dissection and endovascular intervention in a 34-year-old multitrauma patient who was brought to our emergency department after a fall from a height of approximately 10 meters. Keywords; Aortic dissection, traumatic aortic injury, endovascular intervention, TEVAR (thoracic endovasculer aort repair)

Keywords: Keywords, Aortic dissection, traumatic aortic injury, endovascular intervention, TEVAR (thoracic endovasculer aort repair)

Işıl Deringöz, İsmet Topçu, İlknur Bahar Başkavas, Tülün Öztürk, Güvenir Okçu. Throracic Aortic Dissection Concomitant Multitrauma: A Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 226-229

Sorumlu Yazar: İsmet Topçu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale