ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi LVAD (left ventriküler assist device) sonrası kraniyal kanama gelişen iki olguda trakeostomi deneyimimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 210-215 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.08860

LVAD (left ventriküler assist device) sonrası kraniyal kanama gelişen iki olguda trakeostomi deneyimimiz

Mine Altınkaya Çavuş1, Şerife Gökbulut Bektaş2, Sema Turan2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Ankara, Türkiye

Amaç: Son yıllarda kalp nakli sayısı azalmış ve implante edilmiş sol ventrikül destek cihazlarının (LVAD) sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ek olarak, bu hastaların mevcut durumundan dolayı, yoğun bakımda ve mekanik ventilasyonda kalma süresi artar. Uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı nedeniyle bu hastalara perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT) uygulanır. Antikoagülan tedavi kullanımı nedeniyle bu dönemde komplikasyonlar görülebilir.
Olgu sunumu: Olgularımız LVAD nedeniyle antikoagülan ve antiplatelet tedavisi alan, hemorajik SVO ve uzun süreli mekanik ventilasyon desteği alan 2 hasta idi. Bu durum trakeostomi gerekliliğine yol açar.
Sonuç: Antikoagülan tedavi almak zorunda olan bu hastalarda kanama komplikasyonları göz ardı edilemez.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, kranial kanama, LVAD (sol ventrikül destek cihazı)

Tracheostomy experience in two patients with cranial bleeding after LVAD (left ventricular assist device)

Mine Altınkaya Çavuş1, Şerife Gökbulut Bektaş2, Sema Turan2
1Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2AnkaraCity Hospital, Ankara, Turkey

Background: The number of heart transplantations has decreased in recent years and the number of implanted left ventricular assist devices (LVADs) has increased significantly. In addition, due to the current condition of these patients, the duration of stay in intensive care and mechanical ventilation increases. Percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) is applied to these patients due to the need for prolonged mechanical ventilation. Complications may occur in this period due to the use of anticoagulant therapy.
Case presentation: Our cases were 2 patients who had anticoagulant and antiplatelet therapy due to LVAD, who had hemorrhagic SVO and had prolonged MV. This leads to the necessity of tracheostomy.
Conclusions: Bleeding complications cannot be excluded in these patients who have to take anticoagulant therapy.

Keywords: Tracheostomy, cranial bleeding, LVAD (left ventricular assist device)

Mine Altınkaya Çavuş, Şerife Gökbulut Bektaş, Sema Turan. Tracheostomy experience in two patients with cranial bleeding after LVAD (left ventricular assist device). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 210-215

Sorumlu Yazar: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale