ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronkoplevral Fistül ve Rijit Bronkoskopi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 180-184 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.180

Sağ Pnömonektomiden 13 Yıl Sonra Bronkoplevral Fistül ve Rijit Bronkoskopi

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2, Hikmet Kaya2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, İzmir, Türkiye

Bronkoplevral fistül pulmoner rezeksiyon sonrası erken veya geç dönemde ortaya çıkabilen bir komplikasyondur. Özellikle sağ pnömonektomi sonrası daha sık görülmektedir. Perioperatif pek çok faktör pnömonektomi sonrası bronkoplevral fistül insidansının artışı ile ilişkilidir. Tanı araçları olarak akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi ve nükleer tıp teknikleri kullanılmaktadır. Ayrıca, bronkoskopi tanı için olduğu kadar tedavi için de kullanılmaktadır. Özellikle küçük boyutlu bronkoplevral fistüllerde bronkoskopiyle başarılı sonuçlar alınmaktadır. Rijit bronkoskopik girişimler genellikle genel anestezi altında uygulanmaktadır ve ilk tercih edilen total intravenöz anestezi (TİVA) yöntemi olmaktadır. Hızlı etki başlangıcı ve kısa etki süreli ilaçların kullanılması hem işlem sırasında hem de sonrasında avantaj sağlamaktadır. Genel anestezide kullanılan kas gevşetici ilaçların etkisinin tam olarak geri döndürülebilmesi de derlenme sırasında önemlidir. Özellikle sugammadeks kullanılması solunum fonksiyonlarının hızla geri dönmesini sağlayarak derlenmeyi iyileştirmektedir. Bu yazıda bronkoplevral fistülün oluşumu, risk faktörleri, bronkoskopik tedavi ve uygulanan anestezi yönetimi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pnömonektomi, bronkoplevral fistül, rijit bronkoskopi, TİVA, sugammadeks

Bronchopleural Fistula For After 13 Years Later Right Pneumonectomy and Rigid Bronchoscopy

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2, Hikmet Kaya2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Clinic Of Anesthesia, Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Education And Research Hospital, İzmir, Turkey

Bronchopleural fistula is a complication that can occur early and late period after pulmonary resection. They are more frequent after right pneumonectomy operations. Several perioperative factors are associated with an increased incidence of bronchopleural fistula after pneumonectomy. Chest x-ray, computed tomography, and nuclear medicine techniques are among means of diagnosis. In addition, bronchoscopy can also be used for diagnosis as well as for treatment. Especially, bronchoscopy is capable of producing successful results in small bronchopleural fistula. Rigid bronchoscopic interventions are usually performed under general anesthesia with total intravenous anesthesia as first choice. Using the quick onset of action and short-acting drug is advantageous both during and after the operation. Complete return of the effect of muscle relaxants used in general anesthesia is important during the recovery. Specifically, usage of Sugammadex improves the recovery by quick return of respiratory function. In this paper, formation of bronchopleural fistula, its risk factors, bronchoscopic treatment and anesthesia management is presented.

Keywords: Pneumonectomy, bronchopleural fistula, rigid bronchoscopy, TIVA, sugammadex

Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal, Hikmet Kaya. Bronchopleural Fistula For After 13 Years Later Right Pneumonectomy and Rigid Bronchoscopy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 180-184

Sorumlu Yazar: Canan Salman Önemli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale