ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Bypass pompa devresinde beklenmeyen pıhtılaşma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 185-187 | DOI: 10.5222/GKDAD.2015.185

Bypass pompa devresinde beklenmeyen pıhtılaşma

Başar Erdivanlı1, Şahin Bozok2, Şaban Ergene2, Tahir Ersöz1, Nebiye Tüfekçi2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Baypas pompa devresinde erken koagulasyon gözlenen bir vakayı sunduk. Elli dokuz yaşında kadın hasta (Euroscore: 5), mitral kapak darlığına bağlı akut kalp yetmezliği ve pulmoner ödemle başvurdu. Tek damar greftleme ve mitral kapak replasmanı sonrasında (kros klemp süresi: 170 dakika), inatçı bir kanama nedeniyle, heparinizasyon öncesi hastadan alınan 500 ml tam kanı vermek zorunda kaldık. Transfüzyondan kısa süre sonra, devrede pıhtılaşma nedeniyle yedek baypas pompasına geçmek zorunda kaldık. Taze pıhtılaşma faktörleri içeren tam kanın, pompa devresinde intrinsik yolağı aktive ettiği ve pıhtılaşmaya neden olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Aktive pıhtılaşma zamanı, Aglütinasyon, Kardiyopulmoner baypas

Unexpected coagulation in the bypass pump circuit

Başar Erdivanlı1, Şahin Bozok2, Şaban Ergene2, Tahir Ersöz1, Nebiye Tüfekçi2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

We present a case of premature coagulation in the bypass pump circuit. Fifty-nine years-old female (Euroscore: 5) presented with acute heart failure and pulmonary oedema due to mitral valve stenosis. Following one vessel coronary bypass and mitral valve replacement (cross clamp time: 170 minutes), the blood collected before heparinization had to be transfused due to persistent bleeding. A short while after the transfusion, we had to initiate the backup bypass machine due to coagulation in the pump circuit. We are in opinion that the whole blood with fresh coagulation factors activated the intrinsic pathway in the pump circuit and caused the coagulation.

Keywords: Activated Coagulation Time, Agglutination, Cardiopulmonary Bypass

Başar Erdivanlı, Şahin Bozok, Şaban Ergene, Tahir Ersöz, Nebiye Tüfekçi. Unexpected coagulation in the bypass pump circuit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2015; 21(4): 185-187

Sorumlu Yazar: Başar Erdivanlı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale