ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Covid-19 Pnömonisi Olan Hastalarda Non-İnvaziv Ventilasyon Güvenle Uygulanabilir mi? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 258-259 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.62533

Covid-19 Pnömonisi Olan Hastalarda Non-İnvaziv Ventilasyon Güvenle Uygulanabilir mi?

Murat Aksun, Ahmet Salih Tüzen, Seval Kılbasanlı, Esin Çetingöz, Gizem Kırbaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Covid-19, NİV, Non invaziv ventilasyon, yoğun bakım, damlacık yayılımı

Can Non-Invasive Ventilation Be Applied Safely in Patients With Covid-19 Pneumonia ?

Murat Aksun, Ahmet Salih Tüzen, Seval Kılbasanlı, Esin Çetingöz, Gizem Kırbaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan
Department Of Anestesiology, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Keywords: Covid-19, NIV, Non invazive ventilation, intensive care, aerolization

Murat Aksun, Ahmet Salih Tüzen, Seval Kılbasanlı, Esin Çetingöz, Gizem Kırbaş, Senem Girgin, Nagihan Karahan. Can Non-Invasive Ventilation Be Applied Safely in Patients With Covid-19 Pneumonia ?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 258-259

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale