ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2017
DERLEME
1.
Kardiyak Cerrahi Sonrası Atriyal Fibrilasyon
Atrial Fibrillation After Cardiac Surgery
Murat Aksun, Keziban Eryılmaz, Hande Gürbüz Aytuluk, Senem Girgin
doi: 10.5222/GKDAD.2017.109  Sayfalar 109 - 115 (983 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı PEEP Düzeyinin Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparıson of Two Dıfferent Peep Levels in One Lung Ventilation
İncifer Siyahkoç, Nurgül Yurtseven, Ercan Siyahkoç, Suna Yaka, Tamer Okay
doi: 10.5222/GKDAD.2017.116  Sayfalar 116 - 120 (1120 kere görüntülendi)

3.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Kullanımında Trombositopeniye Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Thrombocytopenia During ECLS After Open Heart Surgery
Deniz Çevirme, Rezan Aksoy, Ömer Faruk Şavluk, Emre Gürcü, Adile Ece Altınay, Halide Oğuş, Cüneyt Arkan, Mehmet Yanartaş, Murat Bülent Rabuş
doi: 10.5222/GKDAD.2017.121  Sayfalar 121 - 125 (1525 kere görüntülendi)

4.
Kardiyopulmoner Baypas Yapılan Hastalarda Perioperatif Uygulanan Ototransfüzyonun Postoperatif Kan Kullanımı Üzerine Etkileri
The Effects of Perioperative Autotransfusion on Postoperative Blood Transfusion in Cardiopulmonary Bypass Patients
Ali Kemal Gür, Esra Eker, Mahmut Yargı, Mehmet Kaplan
doi: 10.5222/GKDAD.2017.126  Sayfalar 126 - 131 (2226 kere görüntülendi)

5.
Propofol ve Roküronyum İntravenöz Enjeksiyon Ağrısının Algılanmasında, Kullanılan Damar Yolu Yeri, Kanül Çapı ve Cinsiyet İlişkisi
Relationship Between Diameter of the Cannula, Vascular Access Site Used and Gender and the Pain Perception of Intravenous Injection of Propofol and Rocuronium
Onur Avcı, Salıh Yıldırım, Mehmet Fatıh Yörük, Ahmet Cemıl İsbır, Cevdet Düger, İdrıs Erşan, Canan Baran Ünal
doi: 10.5222/GKDAD.2017.132  Sayfalar 132 - 138 (1107 kere görüntülendi)

6.
Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Trakeotomi Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Tracheotomy Cases in Intensive Care Units
Asiye Doğan, Onur Avcı, Banu Eler Çevik, Canan Baran Ünal
doi: 10.5222/GKDAD.2017.139  Sayfalar 139 - 145 (1505 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Karaciğer Nakil Alıcısı Bir Çocuk Olguda Santral Venöz Katetere Bağlı Gelişen Venöz Stenoz
Venous Stenosis Due to Central Venous Catheter in a Child who is Liver Transplant Recipient
Mehmet Ali Erdoğan, Yusuf Ziya Çolak, Osman Kaçmaz, Mehmet Kolu, Hüseyin İlksen Toprak
doi: 10.5222/GKDAD.2017.146  Sayfalar 146 - 148 (971 kere görüntülendi)

8.
Trakeostomili Hastada Geç Dönemde Gelişen Pnömotoraks
Pneumothorax in tracheostomy patient with late onset
İbrahim Mungan, Sema Turan, Dilek Kazancı, Büşra Tezcan, Derya Ademoğlu, Sultan Sevim Yakın, Mehmet Erdem Çakmak, Çilem Bayındır Dicle
doi: 10.5222/GKDAD.2017.149  Sayfalar 149 - 152 (3430 kere görüntülendi)

9.
β-talasemili Hastada Aort Kapak Replasmanı
Aortic Valve Replacement in a Patient with β-Thalassemia
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Raif Umut Ayoğlu, Muzaffer Yılmaz, Kadir Sağdıç, Ömer Haldun Tekinalp, Mustafa Emmiler, Kerem İnanoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2017.153  Sayfalar 153 - 156 (954 kere görüntülendi)

10.
Postoperatif Erken Dönemde Epidural Kateter Takılıyken Yanlışlıkla Klopidogrel ve Aspirin Verilen Hastada Kateter Çekilme Zamanının Belirlenmesi
Determination of the Epidural Catheter Withdrawal time in Patients Mistakenly Given Clopidogrel and Aspirin in the Early Postoperative Period
Jülide Ergil, Kevser Peker, Derya Özkan, Aslı Dönmez, Alp Dolgun
doi: 10.5222/GKDAD.2017.157  Sayfalar 157 - 160 (1306 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale