ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi - GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg: 19 (3)
Cilt: 19  Sayı: 3 - 2013
DERLEME
1.
Hemostaz
Hemostasis
Nazan Atalan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.109  Sayfalar 109 - 112 (2706 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Fentanil ve Midazolam’ın Hedef Kontrollü İnfüzyon (HKİ) Şeklinde Kullanımının Anestezi Düzeyi ve İlaç Tüketimi Üzerine Etkileri
Target Controlled Infusion (TCI) of Fentanyl and Midazolam in Coronary Artery Bypass Surgery: Effects on Anaesthesia Depth and Drug Consumption
Fevzi Toraman, Serpil Ustalar Özgen, Jülide Sayın Kart, Cem Arıtürk, Esin Erkek, Pınar Güçlü, Vedat Bulcak, Murat Ökten, Hasan Karabulut
doi: 10.5222/GKDAD.2013.113  Sayfalar 113 - 117 (1039 kere görüntülendi)

3.
Erişkin Açık Kalp Cerrahisinde Non İnvaziv Transkutan Karbondioksit Monitörizasyonu
Non Invasıve Transcutaneous Carbondıoxıde Monıtorıng In Adult Open Heart Surgery
Perihan Uçar, Gülçin Gazioğlu, Özcan Erdemli, Ömer Faruk Çiçek, Aslı Demir
doi: 10.5222/GKDAD.2013.118  Sayfalar 118 - 122 (1720 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Pediyatrik Kalp Kateterizasyonunda Perkütan ASD, VSD ve PDA Kapatma Yapılan Olgularda NIRS Monitörizasyonu
NIRS Monitorization in Pediatric Cases Who Underwent Percutaneous ASD, VSD or PDA Closure During Cardiac Catheterization
Bahar Aydınlı, Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Aslı Dönmez, Ayşenur Paç, Utku Ünal, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2013.123  Sayfalar 123 - 126 (1433 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Enstitümüzde Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Hasta Transport Deneyimimiz
Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery
Nükhet Sivrikoz, Meltem Savran Karadeniz, Pınar Kurnaz, Demet Altun, Zerrin Sungur Ülke, Mehmet Tuğrul, Kamil Pembeci
doi: 10.5222/GKDAD.2013.127  Sayfalar 127 - 131 (1215 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
İntrakorporeal Sol Ventrikül Asist Device Takılması Sırasında TÖE Deneyimimiz
Our Transesophageal Echocardiography (TEE) Experience During Implantation of Intracorporeal Left Ventriculer Asist Device
Dilek Kazancı, Nükhet Soybir, Sema Turan, Candan Haytural, Şeref Küçüker, Ayşegül Özgök
doi: 10.5222/GKDAD.2013.132  Sayfalar 132 - 135 (1768 kere görüntülendi)

7.
Miyastenia Gravis ve Sugammadeks Kullanımı
Myasthenia Gravis and Sugammadex Use
Mehmet Sargın, Hale Borazan, Tuba Berra Sarıtaş, Şeref Otelcioğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.136  Sayfalar 136 - 140 (2276 kere görüntülendi)

8.
Duchenne Musküler Distrofili Bir Olguda Anestezi Yönetimi
Anesthetic Management In A Patient With Duchenne Muscular Dystrophy
Nagihan Karahan, Murat Aksun, Lale Koroğlu, Senem Girgin, Gülçin Aran, Galip Akhan, Ali Gürbüz
doi: 10.5222/GKDAD.2013.141  Sayfalar 141 - 144 (2490 kere görüntülendi)

9.
Daptomisin
Daptomycin
Ayfer Açıkgöz, Bora Aykaç, Kamil Karaoğlu
doi: 10.5222/GKDAD.2013.145  Sayfalar 145 - 148 (1485 kere görüntülendi)

10.
Glottik Kitlesi Olan Çocuk Hastada Hava Yolu Kontrolü
Airway Management in a Pediatric Patient with Glottic Mass
Özlem Özmete, Mesut Şener, Esra Çalışkan, Alper Nabi Erkan, Anış Arıboğan
doi: 10.5222/GKDAD.2013.149  Sayfalar 149 - 152 (1378 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale