ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Stellate Ganglion Blockade in Digital Ischemia Due to Raynaud’s Phenomenon: A Case Report [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 107-110 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.66934

Stellate Ganglion Blockade in Digital Ischemia Due to Raynaud’s Phenomenon: A Case Report

Murat Mehel, Deniz Kara, Ayda Turkoz
Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey

Stellate ganglion block is used as an adjunctive therapy method in various painful situations mediated by the sympathetic nervous system, especially complex regional pain syndrome. The process after medical and stellate ganglion block treatment in a 66-year-old female patient diagnosed with hypertension, ischemic heart disease, heart failure, Raynaud phenomenon, who presented to our algology outpatient clinic for complaints of bruising and severe pain at the fingertip, is presented with literature information.

Keywords: Digital gangrene, complex regional pain syndrome, Raynaud phenomenon, stellate ganglion blockade

Raynaud Fenomenine Bağlı Dijital İskemide Stellat Ganglion Blokajı: Olgu Sunumu

Murat Mehel, Deniz Kara, Ayda Turkoz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Stellat ganglion bloku özellikle kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi sempatik sinir sisteminin aracılık ettiği çeşitli ağrılı durumlarda yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Parmak ucunda soğukluk, morarma ve şiddetli ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran 66 yaşında bilinen hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, Raynaud fenomeni tanılı kadın hastada medikal ve stellat ganglion blok tedavisi sonrasındaki süreç literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital gangren, kompleks bölgesel ağrı sendromu, Raynaud fenomeni, stellat ganglion bloğu

Murat Mehel, Deniz Kara, Ayda Turkoz. Stellate Ganglion Blockade in Digital Ischemia Due to Raynaud’s Phenomenon: A Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 107-110

Corresponding Author: Deniz Kara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale