ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 220-224 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.220

Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz

Murat Aksun1, Nagihan Karahan1, Kamil Aşar1, Ufuk Yetkin2, Işıl Coşkun Musaoğlu1, Naciye Pamukçu1, Ali Gürbüz2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Karotis stenozu ile birlikte koroner arter hastalığı olan hastalarda uygulanacak cerrahi tedavi yönünden tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Her iki patolojinin aynı seansta düzeltildiği (kombine) operasyonu savunan merkezlerin yanında, stage tedaviyi uygulayan merkezler de vardır. Bu olgu sunumunda, ayrı seanslarda derin ve yüzeyel servikal pleksus blokajı uygulanarak yapılan bilateral karotis endarterektomi (KEA) ve sonrasında koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi uygulanan hastamızdaki anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Karotis endartektomi, koroner arter bypass greft cerrahisi, servikal plexus bloğu

Our Anesthetic Management in a Patient with Bilateral Carotis Lesions Who is Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Murat Aksun1, Nagihan Karahan1, Kamil Aşar1, Ufuk Yetkin2, Işıl Coşkun Musaoğlu1, Naciye Pamukçu1, Ali Gürbüz2
1Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Clinic Of Anestesiology And Reanimation, İzmir
2Katip Çelebi University Atatürk Training And Research Hospital, Clinic Of Cardiovascular Surgery, İzmir

There is not a consensus in the surgical treatment in patients with carotis stenosis and coronary artery disease. There are some centers which defend the combination of coronary artery bypass graft (CABG) surgery and carotid endarterectomy (CEA) at the same time and also there are some other centers which apply stage therapy. In this case we aimed to report our anesthetic management in patient undergoing CEA with deep and superficial cervical plexus block and subsequently CABG in different sessions.

Keywords: Carotid endarterectomy, coronary artery bypass graft surgery, cervical plexus block

Murat Aksun, Nagihan Karahan, Kamil Aşar, Ufuk Yetkin, Işıl Coşkun Musaoğlu, Naciye Pamukçu, Ali Gürbüz. Our Anesthetic Management in a Patient with Bilateral Carotis Lesions Who is Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 220-224

Sorumlu Yazar: Murat Aksun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale