ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Kardiyak Cerrahi Geçiren ve Monoamine Oksidaz İnhibitörü Kullanan Parkinson Hastasında Fentanil Reaksiyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 232-235 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.232

Kardiyak Cerrahi Geçiren ve Monoamine Oksidaz İnhibitörü Kullanan Parkinson Hastasında Fentanil Reaksiyonu

Tülün Öztürk1, Cengizhan Çıkrıkcı1, Funda Yıldırım2, Adnan Taner Kurdal2, Melek Çivi1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Kalp Ve Damar Cerrahisi Abd.

Monoamino oksidaz inhibitörleri kullanan hastalarda kardiyak cerrahi yapılması durumunda bu ilaçların fentanil ile ortaya çıkabilecek etkileşimi yüzünden fentanil kullanımı tartışmalı bir konudur. Bu olgu sunumunda, monoaminooksidaz tip B inhibitörleri (rasajilin) ile birlikte selektif serotonin reuptake inhibitörü (paroxetin) de almakta olan, 57 yaşında, 45 kg. kadın hastada, mitral yetmezlik nedeni ile mitral kapak değişimi cerrahisi sırasında fentanil ile ilaç etkileşimi tanımlanmıştır. Anestezi ve cerrahi normal seyrederken, kardiyopulmoner baypasın ısınma ve kalbin uyanması sırasında, hızlı ventriküler yanıtlı supraventiküler taşikardi, hipertansiyon, terleme, kızarma ve hipertermi gözlendi. Kardiyoversiyon ve beta bloker tedavisi ile taşikardi kontrol edildi. Isı, pompa aracılığı ile 37 oC de tutuldu. Fentanil infüzyonu kesildi. Hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra kardiyopulmoner baypasdan ayrılındı. Toplam fentanil tüketimi 2,8 mg idi. Parkinson tedavisine post operatif 1. gün yeniden başlandı. 7. gün taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: fentanil. monoamin oksidaz inhibitörleri, kardiyak cerrahi

Fentanyl Reaction in a Parkinsonian Patient Receiving Monoamine Oxidase Inhibitor while Undergoing Cardiac Surgery

Tülün Öztürk1, Cengizhan Çıkrıkcı1, Funda Yıldırım2, Adnan Taner Kurdal2, Melek Çivi1
1Celal Bayar University. School Of Medicine. Department Of Anesthesiology And Reanimation
2Celal Bayar University. School Of Medicine. Department Of Cardiovascular Surgery.

Use of fentanyl is a controversial issue because of possible adverse drug interactions in patients using monoamine oxidase inhibitors during cardiac surgery procedure. In this case report we described a drug interaction with fentanyl in a parkinsonian patient who was 57 years old, 45 kg weigh and required mitral valve replacement surgery while he was taking a selective inhibitor of monoamineoxidase type B (Rasajilin) with selective serotonin reuptake inhibitor (paroxetin). Despite anesthesia and surgery was continued normally, supraventricular tachycardia, hypertension, sweating, flushing and hypertermia was observed during warming of the heart and the weaning period of cardiopulmonary bypass. Tachycardias were treated by cardioversion and beta blocker therapy. The temparature was controlled at 37 oC by using pump perfusion. Fentanyl infusion was discontinued. After hemodynamic stability was achieved, cardiopulmonary bypass was terminated. Total fentanyl consumption was 2,8 mg. Parkinson’s therapy was resumed at the first day postoperatively. Patient was discharged at the 7th day.

Keywords: fentanyl, monoamine oxidase inhibitors, cardiac surgery

Tülün Öztürk, Cengizhan Çıkrıkcı, Funda Yıldırım, Adnan Taner Kurdal, Melek Çivi. Fentanyl Reaction in a Parkinsonian Patient Receiving Monoamine Oxidase Inhibitor while Undergoing Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 232-235

Sorumlu Yazar: Tülün Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale