ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Intraoperatif Dönemde Şaşırtıcı Bir Nedene Bağlı Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyon ve Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 72-74 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.79663

Intraoperatif Dönemde Şaşırtıcı Bir Nedene Bağlı Yeni Gelişen Atrial Fibrilasyon ve Yönetimi

Mustafa Bindal, Asli Demir, Şule Dede, Ülkü Sabuncu
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Bir anestezist için, perioperatif dönemde atriyal fibrilasyon (AF) gelişen hastalarda hemodinamiyi yönetmek önemlidir. Whipple operasyonu geçiren bir hastada, intraoperatif dönemde şaşırtıcı bir nedenle oluştuğu düşünülen atriyal fibrilasyon, literatürde bildirilmemiştir. Yaşlılık, diyabet, hipertansiyon, hipovolemi, elektrolit dengesizlikleri, hipoksi, altta yatan kalp hastalığı, vb. gibi yeni başlangıç AF gelişimi için birçok risk faktörü vardır. Fakat ayrıca, ameliyat sırasında, kalbin diyafragmatik yüzeyinin retraktörle doğrudan irritasyonu AF'yi tetikleyebilir.

Anahtar Kelimeler: atriyal, fibrilasyon, Whipple operasyonu, genel anestezi, intraoperatif aritmi

Intraoperative New-Onset Atrial Fibrillation With a Surprising Reason in a Whipple Operation

Mustafa Bindal, Asli Demir, Şule Dede, Ülkü Sabuncu
Yuksek Ihtisas Research And Educational Hospital

For an anesthesiologist, it is important to manage the hemodynamics of patients who develop atrial fibrillation (AF) in the perioperative period. In a patient undergoing whipple surgery, atrial fibrillation, which is thought to occur with an astonishing cause intraoperatively, has not been reported in the literature. There are multiple risk factors for the development of new onset AF such as older age,diabetes,hypertension, hypovolaemia, electrolyte imbalances, hypoxia, underlying heart disease,etc. But also, during surgery, direct irritation of diaphragmatic surface of the heart with retractor may trigger AF.

Keywords: Atrial Fibrillation, Whipple Operation, general anesthesia, intraoperative arrhythmia

Mustafa Bindal, Asli Demir, Şule Dede, Ülkü Sabuncu. Intraoperative New-Onset Atrial Fibrillation With a Surprising Reason in a Whipple Operation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(1): 72-74

Sorumlu Yazar: Ülkü Sabuncu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale