ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 70-74 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.074

Mekanik Destek Cihazı Olan Ve Olmayan Olgularda Kalp Transplantasyonu Sonuçlarımız

Gökçe Selçuk Sert1, Aslıhan Aykut1, Eda Balcı1, Perihan Kemerci1, Rabia Koçulu1, Aslı Demir1, Ayşegül Özgök1, Ertekin Utku Ünal2, Doğan Sert2, Sabit Kocabeyoğlu2, Ümit Kervan2, Mustafa Paç2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - Anestezi Kliniği
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol ventrikül mekanik destek cihazı (LVAD) yerleştirilmesi kalp nakli için uygun donör bulunana kadar hastalara bekleme şansı verir. Ancak LVAD’li hastalara yapılan transplantasyon prosedürünün bir takım zorlayıcı koşulları vardır. Bu sunumda doğrudan trasplantasyon ve LVAD sonrası transplantasyon yapılan vakalarımızı değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz transplantasyon ekibince son 1.5 yıl içinde yapılan doğrudan transplantasyon uygulanan ve LVAD sonrası transplantasyon yapılan vakalar geriye dönük incelendi. Kullanılan LVAD tipi, LVAD takıldıktan sonra transplantasyona kadar geçen süre, morbidite, mortalite ve taburculuk bilgileri edinildi.

BULGULAR: Doğrudan transplantasyon yapılan 10 hasta, LVAD sonrası transplantasyon yapılan 12 hasta değerlendirildi. LVAD süreleri 1 gün ila 1 yıl arasında değişmekteydi. LVAD sonrası transplantasyon yapılan 12 hastanın 5 tanesinde mortalite ve 1 tanesinde morbidite ile taburculuk saptandı. Bu grupta 7 hasta, doğrudan transplantasyon yapılan grupta ise 10 hasta problemsiz taburcu oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LVAD sonrası transplantasyon yapılan hasta grubunda doğrudan transplantasyon yapılanlara göre mortalite daha yüksek görüldü.LVAD hastalarında reoperasyon ve hemoliz nedeniyle kanama ihtimali artar. Hastanede yatış, açık kalp ameliyatı geçirmiş olma ve vucüdun dışına uzanan güç kablosu mevcudiyeti nedenleriyle enfeksiyon ihtimalleri yüksektir. Enfeksiyon ve kanamadan dolayı artan komplikasyonlar mortaliteyi ve morbiditeyi arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ventrikül destek cihazları, kalp transplantasyonu, kalp yetmezliği, kardiyak anestezi, transplantasyon anestezisi

Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases

Gökçe Selçuk Sert1, Aslıhan Aykut1, Eda Balcı1, Perihan Kemerci1, Rabia Koçulu1, Aslı Demir1, Ayşegül Özgök1, Ertekin Utku Ünal2, Doğan Sert2, Sabit Kocabeyoğlu2, Ümit Kervan2, Mustafa Paç2
1Turkey High Education And Resarch Hospital Anesthesia Department
2Turkey High Education And Resarch Hospital Cardiovasculer Surgery Department

INTRODUCTION: Left ventricular assist devices (LVAD) give a chance to patients with end stage heart failure to live until a suitable heart is found for cardiac transplantation. However, transplantation procedure have some compelling conditions in patients with LVAD. In this study, we evaluate our cardiac transplantation patients with LVAD and non LVAD.
METHODS: The medical records of cardiac transplantation patients with and without LVAD who were performed in last 1.5 years by our hospital transplantation team were retrospectively reviewed. Type of LVAD, duration on LVAD, morbidity, mortality and discharge data were collected.
RESULTS: Ten patients underwent transplant as a primary surgery and 12 patients underwent transplant with LVAD. Duration on LVAD were between one day and one year. There were five mortality and one morbidity in LVAD bridged group. All patients with primary transplantation and 7 patients with transplantation after LVAD were discharged without any complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a significant higher mortality in LVAD bridge patients compare with primary transplantation group. Reoperation and hemolysis causes more bleeding in LVAD patients. Infection rate is higher in the bridged patients due to the longer hospital stay, presence of driveline and prior cardiac surgery. Thus, complications regarding infection and bleeding increase morbidity and mortality.

Keywords: Ventricular assist device, heart transplantation, cardiac failure, cardiac anesthesia, transplantation anesthesia.

Gökçe Selçuk Sert, Aslıhan Aykut, Eda Balcı, Perihan Kemerci, Rabia Koçulu, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ertekin Utku Ünal, Doğan Sert, Sabit Kocabeyoğlu, Ümit Kervan, Mustafa Paç. Heart Transplantation Results: Transplantation & After Lvad Transplantation Cases. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 70-74

Sorumlu Yazar: Rabia Koçulu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale