ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi İntihar Amaçlı yüksek Doz Propafenon Alımı Sonrasında İntravenöz Lipid Emülsiyon Tedavisi: Olgu sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 202-205 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.48278

İntihar Amaçlı yüksek Doz Propafenon Alımı Sonrasında İntravenöz Lipid Emülsiyon Tedavisi: Olgu sunumu

Sevim Temiz, Hakan Akelma, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ. Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır

Propafenon sınıf 1C antiaritmik bir ilaçtır. Daha çok kalsiyum kanal blokajı yaparak etki gösterir. Lipofilik bir ilaç olan propafenon, plazma proteinlerine %90’dan fazla oranda bağlanır. IV lipid emülsiyonu, plazmada ayrı bir lipid kompartmanı oluşturarak lipofilik ilaçları burada tutmakta ve bu ilaçların istenmeyen etkilerini azaltmaktadır. Bu vakamızda intihar amaçlı yüksek doz propafenon alan ve kardiyak komplikasyon gelişen bir olguya standart tedavilere ek olarak uyguladığımız IV lipid emülsiyonu tedavisinin etkinliğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Propafenon, Zehirlenme, IV Lipid Emülsiyonu

Intravenous Lipid Emulsion Treatment After High Dose Propafenone Intake for suicide: Case report

Sevim Temiz, Hakan Akelma, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
TC. HSU. Gazi Yayargil TRH, Diyarbakır

Propafenone is a class 1C antiarrhythmic drug. It acts mainly by blocking calcium channel. Propafenone is a lipophilic drug and more than 90% of the drug bound to plasma proteins. IV Lipid Emulsion forms a separate lipid compartment in the plasma, keeps lipophilic drugs this compartment and it reduces the side effects of these drugs. We aimed to demonstrate the efficacy of IV Lipid Emulsion treatment in this case with propafenon intoxication.

Keywords: propafenone, poisoning, IV Lipid Emulsion

Sevim Temiz, Hakan Akelma, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş. Intravenous Lipid Emulsion Treatment After High Dose Propafenone Intake for suicide: Case report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 202-205

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale