ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Subklavyen Ven Kateterizasyonu Sırasında Kulak Ağrısı [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 51-52 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.051

Subklavyen Ven Kateterizasyonu Sırasında Kulak Ağrısı

Selda Muslu1, Dilek Kalaycı1, Yağmur O. Tanrıverdi2, Süheyla Ünver1
1Dr. A. Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Erzincan Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Erzincan


Subclavian Vein Catheterization During Ear Pain

Selda Muslu1, Dilek Kalaycı1, Yağmur O. Tanrıverdi2, Süheyla Ünver1
1Dr. A. Yurtaslan Oncology Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara
2Erzincan University, Mac G Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Erzincan


Selda Muslu, Dilek Kalaycı, Yağmur O. Tanrıverdi, Süheyla Ünver. Subclavian Vein Catheterization During Ear Pain. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 51-52

Sorumlu Yazar: Selda Muslu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale