ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraopertif Transözefageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(3): 55-63 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.055

Mitral Kapak Onarım Cerrahisinin İntraopertif Transözefageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Aneteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

İntraoperatif transözefageal ekokardiyografi (TÖE) kapak cerrahisinde hem tanısal hemde monitorizasyon açısından, özellikle kapak onarım operasyonlarında yararlıdır. Mitral kapak onarımı sonrası en sık görülen yetersizlikler, rezidüel kaçak, dikişlerin açılması, iskemi, cerrahi tekniğe bağlı stenoz veya sistolik anteriyor hareketin(SAM) bir sonucudur. İntraoperatif TÖE, mitral kapak onarım yeterliliğinin değerlendirilmesinde oldukça değerlidir. Bu derleme mitral kapak onarım cerrahisinde TÖE’nin rolü ve metodunu anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Transözefageal ekokardiyografi, mitral kapak onarımı

Intraoperative Transesophageal Echocardiographic Assessment of the Mitral Valve Repair Surgery

Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel
Siyami Esek Thoracic And Cardiovascular Center, Department Of Anestesiology, İstanbul

Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) has both diagnostic and monitoring functions that are useful in valve surgery, especially valve-repairing operations. The most frequent immediate mitral valve repair failures are a result of residuel regurgitation, calcification, suture dehiscence, ischemia, technical misadventures, stenosis, or systolic anterior motion. Intraoperative TEE is extremely valuable in evaluating the competency of the mitral valve following repair. This review describes the methodology of TEE, focusing on its role in mitral valve repair surgery.

Keywords: Transesophageal echocardiography, mitral valve repair

Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel. Intraoperative Transesophageal Echocardiographic Assessment of the Mitral Valve Repair Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(3): 55-63

Sorumlu Yazar: Türkan Kudsioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale