ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Sağ Taraflı Çift Lümenli Tüp ile Sol Endobronşiyal Entübasyon [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(1): 12-14 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.012

Sağ Taraflı Çift Lümenli Tüp ile Sol Endobronşiyal Entübasyon

Hasan Hepağuşlar1, Ayşe Pelin Girgin1, Ulaş Pınar2, Zahide Elar1
1Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, İzmir
2Başkent Ünv. Konya Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Tek akciğer ventilasyonu, torakal cerrahi girişimler sırasında genellikle uygulanan bir tekniktir. Bu olgu sunumunda, yeniden şekil verilen sağ-taraflı çift lümenli tüp (ÇLT) ile gerçekleştirilen sol endobronşiyal entübasyon uygulaması sunuldu. Akciğer kanseri nedeniyle 60 yaşında erkek olguya sağ üst lobektomi planlandı. Cerrahi girişim günü uygun çapta sol-taraflı ÇLT’ün mevcut olmaması nedeniyle, sağ-taraflı ÇLT’ye iki kademeli manevra ile sol-taraflı ÇLT benzeri şekil verildi ve bu ÇLT kullanılarak sol endobronşiyal entübasyon gerçekleştirildi. Cerrahi girişim sorunsuz tamamlandı. Olgu yoğun bakım ünitesine spontan solunumda transport edildi. Bir gün yoğun bakımda kalan olgu daha sonra servise çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler: torasik cerrahi, akciğer, ventilasyon

Left Endobronchial Intubation with a Right-Sided Double Lumen Tube (A Case Report)

Hasan Hepağuşlar1, Ayşe Pelin Girgin1, Ulaş Pınar2, Zahide Elar1
1Dokuz Eylul University, Medical Faculty, Anaesthesiology Clinic, İzmir
2Baskent University Konya Training And Research Center

One-lung ventilation is a generally performed technique during thoracic surgical procedures. In this case report, left endobronchial intubation which was performed with a reshaped right-sided double lumen tube (DLT) was presented. Right upper lobectomy was planned for a 60-year-old man because of his pulmonary tumour. On the day of surgery, since an appropriate size of a left-sided DLT was not available in the operating room, right-sided DLT was reshaped like a left-sided one with a maneuver including two steps and left endobronchial intubation was performed with this reshaped right-sided DLT. The surgery was completed uneventfully. The patient was transferred to the intensive care unit while breathing spontaneously. He spent one day at the intensive care unit, then he was discharged to the ward.

Keywords: thoracic surgery, lung, ventilation

Hasan Hepağuşlar, Ayşe Pelin Girgin, Ulaş Pınar, Zahide Elar. Left Endobronchial Intubation with a Right-Sided Double Lumen Tube (A Case Report). GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(1): 12-14

Sorumlu Yazar: Hasan Hepağuşlar
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale