ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlaması [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 1-8 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.001

Geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlaması

Elvin Kesimci1, Fevzi Toraman2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türki̇ye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Geriatrik nüfusun giderek artmasına bağlı olarak cerrahi tedavi alan geriatrik hastaların oranı da belirgin şekilde artmaktadır. Bu hastalarda anestezi uygulamaları; yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan fizyolojik ve psikolojik değişimleri içine alacak şekilde spesifik bir yaklaşımla preoperatif dönemin daha iyi anlaşılmasını ve postoperatif dönemin daha sorunsuz geçirilmesini sağlamalıdır. Bu derlemede geriatrik hastalarda preoperatif dönemde istenilen konsültasyonların değerlendirilmesi, yorumlanması, kılavuz önerileri ve risk skorlamaları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: anestezi, geriatrik hasta, konsültasyon, risk skorlamaları

The evaluation of preoperative consultations, guidelines and risc scoring systems in geriatric patients

Elvin Kesimci1, Fevzi Toraman2
1Atatürk Training And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara, Turkey
2Department of Anesthesiology And Reanimation, Acıbadem University Faculty Of Medicine, Istanbul

The incidence of geriatric patients undergoing surgical procedures has been increasing markedly as a result of increase in geriatric population. The anesthetic management of these patients should provide a better understanding of preoperative period and a better and smooth postoperative care, with a specific approach including physiological and psychological age -specific changes. We evaluated the consultations, guidelines and risc scoring systems in the geriatric population; required in the postoperative period.

Keywords: anesthesia, geriatric patient, consultation, risc scoring

Elvin Kesimci, Fevzi Toraman. The evaluation of preoperative consultations, guidelines and risc scoring systems in geriatric patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Elvin Kesimci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale