ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Fallot Tetrolojisi Tamirinden Sonra Görülen Aort Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografinin Rolü: Olgu Sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 18-21

Fallot Tetrolojisi Tamirinden Sonra Görülen Aort Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde İntraoperatif Transözefageal Ekokardiyografinin Rolü: Olgu Sunumu

Türkan Kudsioğlu1, Zeliha Tuncel1, Filiz Coşkun1, Nihan Yapıcı1, Numan Aydemir2, Buğra Harmandar2, Zuhal Aykaç1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Konjenital kalp hastalıklarının cerrahisinde tamir sürecinde intraopertaif transözefageal ekokardiyografi(TÖE) önemli bir monitorizasyon ve tanı aracıdır. Bu olgu sunumunda, fallot tetrolojisinin(TOF) tamirinden sonra baypas sonrası süreçte ciddi aort kapak yetmezliği tespit edildi. Aort kapak reoperasyonla tamir edildi. Hasta başarılı olarak KPB’tan ayrıldı. Aort yetmezliği fallot tetrolojisinde sık görülmez, ancak VSD’nin cerrahi olarak kapatılmasından sonra görülebilir. Fallot tetrolojisi tamiri sonrası aort yetmezliğinin erken dönemde saptanabilmesi için TÖE ile baypas sonrası incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntraopertaif Transözefageal Ekokardiyografi, Fallot Tetrolojisi, Aort Kapak Yetmezliği

The role of transesophageal echocardiography in assessment of aortic valve regurgitation after repair of tetralogy of Fallot: Case Report.

Türkan Kudsioğlu1, Zeliha Tuncel1, Filiz Coşkun1, Nihan Yapıcı1, Numan Aydemir2, Buğra Harmandar2, Zuhal Aykaç1
1Siyami Ersek Thoracic And Cardiovasculary Center, Anaesthesiology Department, Istanbul
2Siyami Ersek Thoracic And Cardiovasculary Center, Cardiovasculary Surgery Department, Istanbul

Intraoperative transesophageal echocardiography (TEE) is an important monitoring and diagnostic tool used during surgery for repair of congenital heart disease. In this case report, we diagnosed severe aortic valve regurgitation after repair of tetralogy of Fallot during postbypass period using TEE in the operating room. An aortic valve was repaired on re-operation. The patient was successfully weaned from CPB. Aortic regurgitation in the tetralogy of Fallot (TOF) is not frequent, but it can occur when VSD is closed during surgical management. After repair of TOF, careful observation for early AR is needed during postbypass period with TEE.

Keywords: Intraoperative transesophageal echocardiography, tetralogy of Fallot, aortic valve regurgitation

Türkan Kudsioğlu, Zeliha Tuncel, Filiz Coşkun, Nihan Yapıcı, Numan Aydemir, Buğra Harmandar, Zuhal Aykaç. The role of transesophageal echocardiography in assessment of aortic valve regurgitation after repair of tetralogy of Fallot: Case Report.. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 18-21

Sorumlu Yazar: Türkan Kudsioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale