ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Erken Postpartum Dönemde Gelişen Akut Tip A Aort Diseksiyonu Acil Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 22-26

Erken Postpartum Dönemde Gelişen Akut Tip A Aort Diseksiyonu Acil Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım

Aytaç Yücel1, Ender Gedik1, Ülkü Özgül1, Gülay Erdoğan Kayhan1, Elif Koç3, Nevzat Erdil2, Mehmet Özcan Ersoy1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ad, Malatya
3Elbistan Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş

Aort diseksiyonu intimanın yırtılması, hematom ve arter duvarında ayrılma ile seyreden bir hastalıktır. 40 yaşın altındaki kadınlarda diseksiyonların yaklaşık yarısı gebelik sırasında, sıklıkla 3. trimesterde ve loğusalık döneminde görülmektedir. Gebelerde aort diseksiyonu anne ve bebek için büyük risk taşımaktadır. Diseksiyon riski gebelik sayısı arttıkça artış göstermektedir. Ehlers-Danlos ve Marfan sendromu aort diseksiyonunun diğer nedenleri arasında sayılmaktadır. Sunumumuzda sezaryen sonrası 4. saatte tip A aort diseksiyonu tanısı konulan Marfanoid görünümlü hastaya anestezik yaklaşım irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, marfan sendromu, gebelik, anestezi

Anesthetic Management of a Patients With Acute Type A Aortic Dissection immediately after Caesarean section

Aytaç Yücel1, Ender Gedik1, Ülkü Özgül1, Gülay Erdoğan Kayhan1, Elif Koç3, Nevzat Erdil2, Mehmet Özcan Ersoy1
1Inonu University Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Malatya, Turkey
2Inonu University Medical Faculty, Department Of Cardiovascular Surgery, Malatya, Turkey
3Elbistan Goverment Hospital,kahramanmaraş

Acute aortic dissection is a disease which characterized by arterial wall separation, intimal dissection and hematoma. It has been seen half of dissections in women less than 40 yr of age occur during pregnancy, more commonly in the third trimester and postpartum period. Aortic dissection is a potentially risk factor for mother and baby during pregnancy. Ehlers-Danlos and Marfan’s syndrome and number of pregnancy are associated with occurring of the aortic dissection. In this report, we discuss the management of anesthesia a patient with Marfanoid appearance who developed type A dissection of the aorta occurred 4 hours after elective Caeserean section.

Keywords: Aortic dissection, Marfan’s syndrome, pregnancy, anesthesia

Aytaç Yücel, Ender Gedik, Ülkü Özgül, Gülay Erdoğan Kayhan, Elif Koç, Nevzat Erdil, Mehmet Özcan Ersoy. Anesthetic Management of a Patients With Acute Type A Aortic Dissection immediately after Caesarean section. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2012; 18(1): 22-26

Sorumlu Yazar: Aytaç Yücel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale