ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Gebelik ve Pulsatil Akım Eşliğinde Kardiyopulmoner Baypas (Gebelik ve Kalp Cerrahisi) [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 203-205 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.203

Gebelik ve Pulsatil Akım Eşliğinde Kardiyopulmoner Baypas (Gebelik ve Kalp Cerrahisi)

Gamze Sarkılar1, Cüneyt Narin2, Elmas Kartal3, Erdal Ege4, Ali Sarıgül4, Şeref Otelcioğlu1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Universal Ege Sağlık Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Konya Ticaret Borsası Kızılay Hastanesi, Anestezi Kliniği, Konya, Türkiye
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Gebelik sırasında uygulanan kardiyopulmoner baypas yüksek maternal ve fetal mortalite ile birliktedir. Bu olguda; 25. gestasyonel haftada mitral stenoz nedeniyle nörolojik sekel ile komplike olan 41 yaşında kadın hastadaki kardiyopulmoner baypas tecrübemizi sunduk. Operasyon boyunca hem anne hem de fetüs için başarılı klinik sonuca katkıda bulunan pulsatil akım ve optimal tedavi yöntemleri uygulandı.

Anahtar Kelimeler: kardiyopulmoner baypas, gebelik, pulsatil akım

Pregnancy and Cardiopulmonary Bypass with Pulsatile Flow

Gamze Sarkılar1, Cüneyt Narin2, Elmas Kartal3, Erdal Ege4, Ali Sarıgül4, Şeref Otelcioğlu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Meram Faculty Of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Universal Ege Sağlık Hospital, Clinic Of Cardiovascular Surgery, İzmir, Turkey
3Konya Commodity Exchange Kızılay Hospital, Clinic Of Anesthesia, Konya, Turkey
4Department Of Cardiovascular Surgery, Meram Faculty Of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

Cardiopulmonary bypass during pregnancy is associated with a high maternal and fetal mortality. In this case; we present cardiopulmonary bypass experience of a 41-year-old female patient who developed complication with neurological sequelae due to mitral stenosis at 25 weeks of gestation. Pulsatile flow and optimal treatment strategies implemented for both mother and fetus throughout the operative period contributed to a successful outcome.

Keywords: cardiopulmary bypass, pregnancy, pulsatile flow

Gamze Sarkılar, Cüneyt Narin, Elmas Kartal, Erdal Ege, Ali Sarıgül, Şeref Otelcioğlu. Pregnancy and Cardiopulmonary Bypass with Pulsatile Flow. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 203-205

Sorumlu Yazar: Gamze Sarkılar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale