ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Larenjektomi sonrası trakeostomi uygulanan hastada yabancı cisim aspirasyonu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 92-95 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.60565

Larenjektomi sonrası trakeostomi uygulanan hastada yabancı cisim aspirasyonu

Emel Gündüz, Hanife Karakaya Kabukçu, Tülin Aydoğdu Titiz
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Antalya

Yabancı cisim aspirasyonları çocuklara oranla yetişkinlerde daha az görülebilen ve bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi bir klinik durumdur. En sık bulgu yabancı cisim aspirasyonu sonrasında devam eden şiddetli öksürüktür. Belirtileri nefes darlığı, ateş, hemoptizi, kronik öksürük ve tekrarlayan pnömonidir. Yabancı cisim uzun süre kaldığında atelektazi, kronik akciğer enfeksiyonu, apse, bronşiektazi gibi komplikasyonlar gelişebilir. Yabancı cismin hızlı ve güvenli bir yöntemle çıkarılması ciddi komplikasyonlardan korunması açısından oldukça önemlidir. Bronkoskopi tanı ve tedavi için önerilmektedir.
76 yaşında 22 yıldır larenjektomili olan erkek hastanın trakeostomi kanülünü evde temizlerken trakeostomi fırçasını aspire etmiştir. Yapılan rijit ve fleksibl bronkoskobi ile oluşan granulasyon dokusuna bağlı trakeostomi fırçası çıkarılamayan olgunun sağ torakotomi ile çıkarılması sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: trakeostomi, aspirasyon, torakotomi

Foreign body aspiration in patients with tracheostomy after laryngectomy

Emel Gündüz, Hanife Karakaya Kabukçu, Tülin Aydoğdu Titiz
Akdeniz University Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation Antalya Turkey

Foreign body aspirations are rare in adults compared with children and sometimes could be fatal. The most common symptom is severe coughing which appears after choking. Symptoms include shortness of breath, fever, hemoptysis, chronic cough and recurrent pneumonia. Foreign body stays too long when atelectasis, chronic pulmonary infections, abscess, bronchiectasis may develop complications such as. Removal of the foreign body in a fast and secure method is very important in terms of protection from serious complications. Bronchoscopy is recommended for diagnosis and treatment.
76-year-old male patient 22 years laryngectomy with tracheostomy cannula tracheostomy home cleaning brush has aspirated. Made rigid and flexible bronchoscope is connected to a tracheostomy granulation tissue formed by ejecting a brush can not be removed right thoracotomy patients is presented.

Keywords: tracheostomy, aspiration, thoracotomy

Emel Gündüz, Hanife Karakaya Kabukçu, Tülin Aydoğdu Titiz. Foreign body aspiration in patients with tracheostomy after laryngectomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 92-95

Sorumlu Yazar: Emel Gündüz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale