ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Torasik Endovasküler Aort Tamiri Uygulanan Bir Kronik Tip B Aort Diseksiyonu Hastasında Transözofageal Ekokardiyografi'nin Yeri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 225-228 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.225

Torasik Endovasküler Aort Tamiri Uygulanan Bir Kronik Tip B Aort Diseksiyonu Hastasında Transözofageal Ekokardiyografi'nin Yeri

Hasibe Gül Baytan1, Oben Baysan4, Gülser Günaydın1, Bilge Tuncer1, Alper Tosya2, Tahsin Edgüer3, Tayfun Aybek2
1Tobb Etü Hastanesi, Anestezi, Ankara
2Tobb Etü Hastanesi, Kardiyovaskuler Cerrahi, Ankara
3Tobb Etü Hastanesi, Radyoloji, Ankara
4Güven Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara

Torasik aorta anevrizması olan bir hastada, açık cerrahiye geçerli bir alternatif Torasik Endovasküler Aort Tamir yöntemidir. Aortik patolojinin daha iyi tanımlanabilmesi ve klavuz telin gerçek lumendeki yerinin doğrulanmasi, greft pozisyonunun teyit edilmesi, prosedüre bağlı komplikasyonların tespit edilmesi ve takip icin, CT ve MR yanında intraoperatif transözofageal ekokardiyografi görüntülemesi gereklidir. Bu nedenle bir anesteziyolog bu verilerin endovasküler ekibe sağlanmasinda önemli bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Thoracic Endovascular Aortic Repair, Transesophageal Echocardiography, Aortic Dissection, Fallow-up Studies.

Transesophageal Echocardiography in a Patient with Chronic Type B Aortic Dissection Treated with Thoracic Endovascular Aortic Repair

Hasibe Gül Baytan1, Oben Baysan4, Gülser Günaydın1, Bilge Tuncer1, Alper Tosya2, Tahsin Edgüer3, Tayfun Aybek2
1Tobb Etu Hospital, Anesthesia, Ankara
2Tobb Etu Hospital, Cardiovascular Sugery, Ankara
3Tobb Etu Hospital, Radiology, Ankara
4Guven Hospital, Cardiology, Ankara

Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) is a viable alternative to open surgical repair in patients with descending thoracic aneurysm. Besides computerized tomography (CT) scanning and magnetic resonance imaging (MRI), intraoperative imaging with TEE is mandatory for better delineation of aortic pathology for confirming guide wire placement in true lumen, checking graft positioning, detecting procedure-related complications and follow-up(1). Therefore, an anesthesiologist has an important role in providing these data to the endovascular team.

Keywords: Torasik Endovasküler Aort Tamiri, Transözefagiyal Ekokardiyografi, Aortik Diseksiyon, İzlem Çalışmaları.

Hasibe Gül Baytan, Oben Baysan, Gülser Günaydın, Bilge Tuncer, Alper Tosya, Tahsin Edgüer, Tayfun Aybek. Transesophageal Echocardiography in a Patient with Chronic Type B Aortic Dissection Treated with Thoracic Endovascular Aortic Repair. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 225-228

Sorumlu Yazar: Hasibe Gül Baytan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale