ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Sternal Kırıklarında Kilitleme İle Yerleştirme Ve Cerrahi Yönetimi: Olgu Sunumu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 198-201 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.50490

Sternal Kırıklarında Kilitleme İle Yerleştirme Ve Cerrahi Yönetimi: Olgu Sunumu

AYSUN Kosıf, Onur Derdiyok, Serdar Evman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Yelken göğüs künt toraks travmasının en ağır şeklidir ve göğüs duvarının ön veya lateral tarafında kaburgaların üç veya daha fazlasının kırılmasının bir sonucu olarak sternum kırıklarının veya kostokondral eklemlerin bozulması olarak tanımlanır. Hayatı tehdit edici fizyopatolojik değişiklikler, herhangi bir anda hastaların klinik durumunu etkileyebilir. Yelken göğüs, dışa doğru hareket ederken nefes alırken kırılan bölümün iç tarafa hareketi olarak da tanımlanır. Göğüs duvarını, tutarsız solunum dinamiklerini, akciğer veya diyafragma yaralanmasını ve uzun süreli mekanik ventilasyonu içeren önemli bir deformite durumunda cerrahi tek seçenek. Bu yazıda, travma sonrası sternum kırığı ve paradoksal solunum hastalarında yaptığımız AO-ASIF (Arbeitsgemeindschaft fur Osteosynthesefragen) osteosentez plakası ile göğüs duvarı rekonstrüksiyonu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sternum kırıkları, kilitleme kompaksiyon plak, torasik cerrahi

Locking Placement And Surgical Management In Sternal Fractures: Case Report

AYSUN Kosıf, Onur Derdiyok, Serdar Evman
University of Heath Sciences Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital Department of Thoracic Surgery

Flail chest is the most severe form of blunt thoracic trauma and is defined as the disruption of the sternum fractures or costochondral joints as a result of at least two fractures of three or more of the ribs on the anterior or lateral side of the chest wall. Life-threatening physiopathologic changes can affect the clinical condition of patients at any moment. Flail chest is defined as the movement of the broken segment to the inside while breathing while moving to the outside. Surgical is the only option in the case of significant deformity involving the chest wall, inconsistent breathing dynamics, lung or diaphragmatic injury, and prolonged mechanical ventilation. In this article, we presented a reconstruction of the chest wall with AO-ASIF (Arbeitsgemeindschaft fur Osteosynthesefragen) osteosynthesis plate, which we performed in a patient with post-traumatic sternal fracture and paradoxal respiration.

Keywords: Sternum fractures, locking compaction place, thoracic surgery

AYSUN Kosıf, Onur Derdiyok, Serdar Evman. Locking Placement And Surgical Management In Sternal Fractures: Case Report. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 198-201

Sorumlu Yazar: Onur Derdiyok, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale