ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Myroides Spp'ye Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu Salgını: Risk Faktörleri ve Kontrol Yöntemleri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 210-215 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.46704

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde Myroides Spp'ye Bağlı İdrar Yolu Enfeksiyonu Salgını: Risk Faktörleri ve Kontrol Yöntemleri

Şerife Gökbulut Bektaş1, Ayhanım Tümtürk2, Ahmet Gökhan Akdağ1, Seval İzdeş1
1Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mirobiyoloji, Ankara, Türkiye

Myroides cinsi mikroorganizmalar başlıca su olmak üzere doğal ortamda yaygın olarak bulunur, ama insanda bir enfeksiyon ajanı olarak nadiren görülür. İmmünkompetan hastalarda nadir olarak tanımlanmıştır. Bir çok antibiyotiğe direnç nedeniyle tedavisi zordur. Burada üçüncü basamak yoğun bakımda meydana gelen Myroides spp. ile ilişkili nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonu salgını bildirildi. Temmuz 2019 ile Aralık 2019 tarihleri arasında 7 hastada toplam 9 Myroides spp. üremesi çalışmaya dahil edildi. Çoklu ilaca dirençli olduğu bilinen Myroides türleri için, 7 hastanın 5'inde siprofloksasin ve rifampisin kombine tedavisine yanıt alındı. Biz kötü kontrollü diyabetin salgınlara neden olabileceğini saptadık. Ayrıca siprofloksasin ve rifampisin tedavide etkili seçenekler olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Myroides, Salgın, Nozokomiyal enfeksiyon, İdrar yolu enfeksiyonu, Flavobakteri.

An Outbreak of Urinary Tract Infections due to Myroides Spp in Adult Intensive Care Unit: Risk Factors and Control Procedures

Şerife Gökbulut Bektaş1, Ayhanım Tümtürk2, Ahmet Gökhan Akdağ1, Seval İzdeş1
1Department Of Intensive Care Unit, Ankara City Hospital,ankara, Turkey
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

Microorganisms of the Myroides genus are common in the environment, especially in water but rarely seen as an infectious agent in humans. It was described uncommonly in immunocompetent patients. Their treatment is challenging due to their resistance to many antibiotics. Herein, we report the Myroides spp-associated nosocomial urinary tract infection outbreak occurring in tertiary intensive care. A total of 9 Myroides spp reproductions in 7 patients were included in the study between July 2019 and December 2019. For Myroides species known to have multi-drug resistance, response to the combined treatment of ciprofloxacin and rifampicin was achieved in 5 out of 7 patients. We would like to point out that poorly controlled diabetes can cause outbreaks. Also, ciprofloxacin and rifampicin may be effective options in treatment.

Keywords: Myroides, Outbreak, Nosocomial infection, Urinary tract infection, Flavobacterium.

Şerife Gökbulut Bektaş, Ayhanım Tümtürk, Ahmet Gökhan Akdağ, Seval İzdeş. An Outbreak of Urinary Tract Infections due to Myroides Spp in Adult Intensive Care Unit: Risk Factors and Control Procedures. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 210-215

Sorumlu Yazar: Şerife Gökbulut Bektaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale