ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimleri: Dört Yıllık Simmerk® Deneyimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 23-30 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.023

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimleri: Dört Yıllık Simmerk® Deneyimi

Kerem Erkalp, Fatma Yeşim Çokay Abut, Dilek Kitapçıoğlu, Gülay Aşık Eren, Mehmet Emin Aksoy, Cengiz Yumru, Ulufer Sivrikaya, Emel Koçer Gür, Naile Toprak, İnci Paksoy, Ayşenur Boztepe
Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Tıbbi Cihaz Test Ve Simülasyon Merkezi (sımmerk®)

AMAÇ: Manken-simülatörler kullanılarak, gerçekçi bir ortamda yapılan simülasyon eğitimi uygulamaları tıpta giderek artmaktadır. Simülasyon eğitimi; anesteziyoloji ve reanimasyon asistanlarının klinik başarı ve verimliliklerinin arttırılması, yetki kullanımının değerlendirilmesi, acil serviste ve/veya ameliyathanede mevcut kaynakların yönetimi ve eğitimini geliştirmek için kullanılmaktadır.
YÖNTEMLER: T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Tıbbi Cihaz Test ve Simülasyon Merkezi (SIMMERK®)’nde, Ocak 2008 ile Ocak 2012 tarihleri arasında, İstanbul’daki eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan 375 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık öğrencisi simülasyon eğitimi aldı. Bu eğitim sonrasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık öğrencilerinin cevaplandırdıkları anket sonuçları tarandı.
BULGULAR: SIMMERK®’teki simülasyon eğitiminin ilk dört yılı değerlendirildi ve simülasyon eğitiminin anestezi pratiğindeki yeri tartışıldı.
SONUÇ: Simülasyon eğitimi güvenli ve hata kabul edilebilir bir öğrenme ve öğretme şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı simülasyon, anesteziyoloji/eğitim, uzmanlık öğrenciliği

Simulation Education Of Anaesthesiology And Reanimation Residents: Simmerk® Experience Of The Four Years

Kerem Erkalp, Fatma Yeşim Çokay Abut, Dilek Kitapçıoğlu, Gülay Aşık Eren, Mehmet Emin Aksoy, Cengiz Yumru, Ulufer Sivrikaya, Emel Koçer Gür, Naile Toprak, İnci Paksoy, Ayşenur Boztepe
Turkey

OBJECTIVE: Simulation-based education, using high fidelity mannequins in a realistic environment, is being increasingly used in undergraduate, postgraduate and continuing medical education. Simulation Education has been also used in a number of medical fields to improve training, clinical performance, competence assessment, and in emercency room or operating room resource management training for anesthesiology residents.
METHODS: 375 anesthesiology and reanimation residents (who worked in Istanbul) were educated in Medical Device and Simulation Center (SIMMERK®) between January 2008 and January 2012. Questionnaire results of these anesthesiology and reanimation residents’ were reviewed.
RESULTS: We evaluated the first four years of SIMMERK®, and simulation-based traning in anaesthesiology practise was discussed.
CONCLUSION: Simulation-based education is safe and mistake-forgiving environment to teach and learn for anesthesiology residents.

Keywords: Computer simulation, anesthesiology/education, internship and residency

Kerem Erkalp, Fatma Yeşim Çokay Abut, Dilek Kitapçıoğlu, Gülay Aşık Eren, Mehmet Emin Aksoy, Cengiz Yumru, Ulufer Sivrikaya, Emel Koçer Gür, Naile Toprak, İnci Paksoy, Ayşenur Boztepe. Simulation Education Of Anaesthesiology And Reanimation Residents: Simmerk® Experience Of The Four Years. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Kerem Erkalp, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale