ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Postoperatif COVID-19 Enfeksiyonu: İki Vaka [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 103-106 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.43765

Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sonrası Postoperatif COVID-19 Enfeksiyonu: İki Vaka

Omer Faruk Savluk1, Yasemin Yavuz1, Nihat Cine2, Abdullah Arif Yilmaz2, Aysu Türkmen Karaağaç3, Mehmet Emirhan Işik4, Hakan Ceyran2
1SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul
2SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kliniği,İstanbul
3SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Pediyatri Kliniği,İstanbul
4SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği,İstanbul

Stellat ganglion bloku özellikle kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi sempatik sinir sisteminin aracılık ettiği çeşitli ağrılı durumlarda yardımcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Parmak ucunda soğukluk, morarma ve şiddetli ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran 66 yaşında bilinen hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, Raynaud fenomeni tanılı kadın hastada medikal ve stellat ganglion blok tedavisi sonrasındaki süreç literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pediyatrik hastalar, kardiyak cerrahi, Fallot Tetrolojisi, Atriyal septal defekt

Postoperative COVID-19 Infection After Pediatric Cardiac Surgery: Two Cases

Omer Faruk Savluk1, Yasemin Yavuz1, Nihat Cine2, Abdullah Arif Yilmaz2, Aysu Türkmen Karaağaç3, Mehmet Emirhan Işik4, Hakan Ceyran2
1HSU Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital,Anesthesiology And Reanimation Clinic,Istanbul
2HSU Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital,Pediatric Heart Surgery Clinic,Istanbul
3HSU Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital,Pediatrics Clinic,Istanbul
4HSU Kartal Kosuyolu High Education And Training Hospital,Clinic of Infectious Disease,Istanbul

Stellate ganglion block is used as an adjunctive therapy method in various painful situations mediated by the sympathetic nervous system, especially complex regional pain syndrome. The process after medical and stellate ganglion block treatment in a 66-year-old female patient diagnosed with hypertension, ischemic heart disease, heart failure, Raynaud phenomenon, who presented to our algology outpatient clinic for complaints of bruising and severe pain at the fingertip, is presented with literature information.

Keywords: COVID-19, pediatric patients, cardiac surgery, Tetrology of Fallot, Atrial Septal Defect

Omer Faruk Savluk, Yasemin Yavuz, Nihat Cine, Abdullah Arif Yilmaz, Aysu Türkmen Karaağaç, Mehmet Emirhan Işik, Hakan Ceyran. Postoperative COVID-19 Infection After Pediatric Cardiac Surgery: Two Cases. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 103-106

Sorumlu Yazar: Omer Faruk Savluk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale