ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Laktatlı Ringer ile hazırlanmış kardiopleji solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(3): 71-73 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.071

Laktatlı Ringer ile hazırlanmış kardiopleji solüsyonunda İn Vitro Aglütinasyon

Dilek Kazancı1, Sema Turan1, Fatih Balaban1, Ertay Boran1, Süheyla Ünver2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas E. Ve A. Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği
2Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E. A. Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği

Açık kalp cerrahisinde ekstrakorporal dolaşım sırasında kardiyopleji solüsyonları ile hasta kanı teması sonucu aglütinasyon oluşması nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yazıda Koroner Arter Bypas Greft Cerrahisi yapılan bir olguda ringer laktatla ve hasta kanı ile hazırlanan kardiyopleji solüsyonuna karşı gelişen aglütinasyonun nedenleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: laktatlı ringer, kardiopleji, aglütinasyon, baypas

In Vitro Agglutination in cardioplegic solution prepared from lactated ringer

Dilek Kazancı1, Sema Turan1, Fatih Balaban1, Ertay Boran1, Süheyla Ünver2, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital Anesthesia Ve Reanimation Clinic
2Abdurrahman Yurtaslan Oncology E. And R. Hospital Anesthesiology And Reanimation Clinic

It is a rare complication agglutination of blood with cardioplegic solution during extracorporeal bypass in open heart surgery. In this case report in vitro aglutination of patient blood who underwent coronary artery bypass surgery (CABG) with cardioplegic solution prepared from lactated ringer was discussed.

Keywords: lactated ringer, cardioplegia, agglutination, bypass

Dilek Kazancı, Sema Turan, Fatih Balaban, Ertay Boran, Süheyla Ünver, Ayşegül Özgök. In Vitro Agglutination in cardioplegic solution prepared from lactated ringer. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(3): 71-73

Sorumlu Yazar: Dilek Kazancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale