ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 215-219 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.215

Zor Hava Yolunda Çift Lümenli Tüp Uygulaması Deneyimi

Demet Altun1, Nükhet Sivrikoz1, Gülay Kır2, Zerrin Sungur1, Ali Emre Çamcı1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.b.d.
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Videoskopik yardımlı akciğer ameliyatlarında tek akciğer ventilasyonu kesin olarak endike olup cerrahi işlemin konfor ve kalitesinin artırırken anestezi uygulanmasını komplike hale getirir. Bu zorluk tüplerin yerleştirilmesi, işlem esnasında yerlerini kaybetmeleri gibi fiziki sorunlardan tek akciğer ventilasyonu esnasında karşılaşılabilecek gaz değişimi problemlerine dek geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca anormal havayolu anatomisine sahip ve beklenen veya öngörülmeyen zor trakeal entübasyonlarda çift lümenli tüp yerleşimi son derece zor olabilir.
Bu olgu sunumunda videoskopik yardımlı akciğer ameliyatlarında planlanan zor havayoluna sahip üç hastada çift lümenli tüp yerleştirilmesi için kullanılan yöntem aktarılarak literatürdeki deneyimler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çift lümenli tüp, tek akciğer ventilasyonu, zor entübasyon

Experience with Double Lumen Tube Application in Difficult Airways

Demet Altun1, Nükhet Sivrikoz1, Gülay Kır2, Zerrin Sungur1, Ali Emre Çamcı1
1Department Of Anesthesiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University
2Taksim Training And Research Hospital, Gaziosmanpaşa, Istanbul, Turkey

One lung ventilation is indicated for certain in videoscopic lung surgery while improving the comfort and quality of surgical procedure but complicate anesthesia. This problems cover wide range from physical problems as placement of the tube and losing their place to gas exchange problem during one lung ventilation. In addition, with abnormal airway anatomy and expected/unexpected difficult tracheal intubation with a double-lumen tube placement can be extremely difficult. In this case we were transferring experiences double-lumen tube placement during videoscopic lung surgery in three patients with expected difficult airway.

Keywords: double-lumen tube, one lung ventilation, difficult airway

Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Gülay Kır, Zerrin Sungur, Ali Emre Çamcı. Experience with Double Lumen Tube Application in Difficult Airways. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(4): 215-219

Sorumlu Yazar: Demet Altun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale