ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi An Anesthetic Management İn A Coronary Bypass Surgery Of A Patient With İdiopathic Trombocytopenic Purpura [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 218-220 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.218

An Anesthetic Management İn A Coronary Bypass Surgery Of A Patient With İdiopathic Trombocytopenic Purpura

Esra Eker, Ceren Hazer Köksal, Ali Kemal Gür, Orhan Dirlik, Vural Polat, Özgür Gürsu
Van Education And Research Hospital Van Turkey

We presented our anesthetic experience in a 62 years old female patient with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) and had preoperative splenectomy have undergone off-pump coronary bypass surgery.

Keywords: idiopathic thrombocytopenic purpura, off pump coronary bypass surgery, splenectomy, anesthetic Management

İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Bir Hastada Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım

Esra Eker, Ceren Hazer Köksal, Ali Kemal Gür, Orhan Dirlik, Vural Polat, Özgür Gürsu
Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Van Türkiye

İdiyopatik trombositopenik purpura (ITP) nedeni ile preoperatif splenektomi uygulanmış ve düşük trombosit sayısı ile vücut dışı dolaşım kullanılmadan koroner arter baypas cerrahisi (KABC) geçiren 62 yaşındaki kadın hastada uyguladığımız anestezik yaklaşım deneyimimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: idiyopatik trombositopenik purpura, pompasız koroner baypas ameliyatı, splenektomi, anestezik yaklaşım

Esra Eker, Ceren Hazer Köksal, Ali Kemal Gür, Orhan Dirlik, Vural Polat, Özgür Gürsu. An Anesthetic Management İn A Coronary Bypass Surgery Of A Patient With İdiopathic Trombocytopenic Purpura. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 218-220

Corresponding Author: Esra Eker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale