ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi A giant pericardial cyst as a rare cause of shortness of breath [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 82-84 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.80707

A giant pericardial cyst as a rare cause of shortness of breath

Umut Kocabaş1, Atilla Pekçolaklar2
1Clinic Of Cardiology, Edremit State Hospital, Balıkesir, Turkey
2Clinic Of Thoracic Surgery, Soma State Hospital, Manisa, Turkey

Pericardial cysts are uncommon benign congenital cardiac anomalies and they are usually asymptomatic. This case demonstrates the importance of pericardial cysts and its rare complications such as cardiac compression and shortness of breath.

Keywords: Pericardial cysts, cardiac compression, shortness of breath

Nefes darlığının nadir bir nedeni olarak dev perikardiyal kist

Umut Kocabaş1, Atilla Pekçolaklar2
1Edremit Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
2Soma Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Manisa, Türkiye

Perikardiyal kistler nadir görülen, iyi huylu, konjenital kardiyak anomalilerdendir ve sıklıkla asemptomatik seyrederler. Bu olgu raporunda, perikardiyal kistlerin önemi ve nadir bir komplikasyonu olarak kardiyak kompresyona bağlı gelişen nefes darlığı olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyal kist, kardiyak kompresyon, nefes darlığı

Umut Kocabaş, Atilla Pekçolaklar. A giant pericardial cyst as a rare cause of shortness of breath. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 82-84

Corresponding Author: Umut Kocabaş, Türkiye
LookUs & Online Makale