ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Daptomycin [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 145-148 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.145

Daptomycin

Ayfer Açıkgöz, Bora Aykaç, Kamil Karaoğlu
Istanbul University Institute Of Cardiology, Anesthesiology And Reanimation, Ab

Due to forming biofilm layer, high virulence and often emerging resistance, it is very difficult to treat the skin and soft tissue infections and satafılokok bacteremia caused from staphylococcus aureus. In this case presentation, the clinical and microbiological treatment of 78-year-old female patient was shared in company with literature. After the operation of excision of left atrial myxoma, the patient received a hemofiltration treatment due to developing olguria in the intensive care unit starting from the fourth day of the admission and continuing five days. The patient responded to treatment of systemic daptomycin (6 mg / kg / alternate days) for evolving skin cracks caused by generalized edema, vancomisine resistant soft tissue infections caused by staphylococcus bacteremia and MRSA (scalded skin syndrome).

Keywords: Daptomycin, skin and soft tissue infections, MRSA

Daptomisin

Ayfer Açıkgöz, Bora Aykaç, Kamil Karaoğlu
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ab

Biyofilm tabaka oluşturması, virülansının yüksek olması ve sık gelişen direnç nedeniyle staphylococcus aureus'un etken olduğu deri ve yumuşak doku infeksiyonları ve satafılokok bakterıyemisini tedavi etmek zordur. Bu olgu sunumda; sol atrial miksoma eksizyon operasyonu geçirdikten sonra yoğunbakım ünitesinde gelişen oligüri nedeniyle yatışının dördüncü gününden baslayıp bes gün devam eden hemofıltrasyon tedavisi alan hastada gelişen deri çatlaklarına neden olan yaygın ödem,stafilokok bakteriyemisi ve MRSA’ nın neden oldugu vancomisine dirençli deri yumusak doku infeksiyonu (haşlanmış deri sendromu), sistemik daptomisin (6 mg/kg/günaşırı i.v) tedavisine cevap vermiş, 78 yaşındaki bayan hastanın tedavisinin literatur eşliğinde klinik ve mikrobiyolojik deneyimi paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin, deri ve yumuşak doku infeksiyonu, MRSA

Ayfer Açıkgöz, Bora Aykaç, Kamil Karaoğlu. Daptomycin. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 145-148

Corresponding Author: Ayfer Açıkgöz, Türkiye
LookUs & Online Makale