ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Acute Ischemic Attack During Carotid Endarterectomy Under Cervical Plexus Blockade [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 211-213 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.211

Acute Ischemic Attack During Carotid Endarterectomy Under Cervical Plexus Blockade

Ali Sait Kavaklı1, Nilgün Kavrut Öztürk1, Tuğra Gençpınar2, Raif Umut Ayoğlu2, Bilge Karslı1, Mustafa Emmiler2
1Antalya Education and Research Hospital,Department of Anesthesia and Reanimation, Antalya, Turkey
2Antalya Education and Research Hospital,Department of Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey

This case report is aimed to emphasize that cervical plexus blockade performed with success for carotid endarterectomy surgery leads to early recognization of neurologic complications which may occur during the operation and with timely intervention the rate of permanent sequelae can be minimized.

Keywords: Carotid endarterectomy, deep cervical block, transient ischemic attack

Servikal Pleksus Blokajı İle Yapılan Karotis Endarterektomisi Sırasında Gelişen Akut İskemik Atak

Ali Sait Kavaklı1, Nilgün Kavrut Öztürk1, Tuğra Gençpınar2, Raif Umut Ayoğlu2, Bilge Karslı1, Mustafa Emmiler2
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Antalya, Türkiye

Bu olgu sunumu ile karotis endarterektomisi ameliyatı için başarı ile uygulanan servikal pleksus blokajı ile operasyon sırasında meydana gelebilecek nörolojik komplikasyonların erken fark edilebileceği ve zamanında müdahale ile kalıcı sekel oranının en aza indirilebileceğinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karotis entarterektomi, derin servikal blok, geçici iskemik atak

Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk, Tuğra Gençpınar, Raif Umut Ayoğlu, Bilge Karslı, Mustafa Emmiler. Acute Ischemic Attack During Carotid Endarterectomy Under Cervical Plexus Blockade. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 211-213

Corresponding Author: Nilgün Kavrut Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale